Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Etapp 2 av Lommarstranden

23 mars 2020

Kommunen delade in Lommarstranden i två etapper sommaren 2017 då man såg att det fanns många utmaningar med den delen som idag är etapp 2. Det här händer under våren i etapp 2.

Illustration över gång- och cykelväg i Lommarstranden

Under hösten 2019 hade projektet ett internt startmöte för etapp 2. Etappen startas genom att göra en förstudie där kartläggning av platsens förutsättningar sker; naturvärden, terräng, strandskydd, byggnadsminne och dylikt. Det finns flera utredningar av naturvärden utförda sedan tidigare och dessa behöver nu analyseras genom ett helheltsgrepp. Just nu håller en naturvärdesanalys på att tas fram. Arbetet med naturvärdesanalysen förväntas ske under hela våren och sommaren 2020 och beräknas vara klar kvartal tre i år och därefter ska resultatet sammanställas. Detaljplanearbetet för etapp 2 beräknas kunna påbörjas i början av 2021.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.