Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Succé för kulturarvssatsning

7 februari 2020

Besökssiffrorna talar sitt tydliga språk, över 7 500 besökare på ett år. När vi tittar tillbaka på 2019 kan det konstateras att Norrtälje museers första verksamhetsår överträffat alla förväntningar. Och det finns stora planer framöver.

André Enkler och Emilia Ekeblad på Norrtälje museer.

I Zettersténska villan vid museiparken i centrala Norrtälje jobbar museiintendenterna Emilia Ekeblad och André Enkler. För lite mer än ett år sen fick de i uppgift att starta upp den kommunala museiorganisationen Norrtälje museer, som ska vara en resurs i arbetet med att stötta och främja kulturarv i hela kommunen. Organisationen utgörs i dag av ett samarbete mellan Norrtälje kommun och fyra museistiftelser – Roslagsmuseet, Bertil Carlqvist, Pythagoras och Nordströms museum.

Planer för 2020

Några av aktiviteterna som är inplanerade för året är en föreläsningsserie en tisdagskväll i månaden och lovaktiviteter. Under sportlovet kan barnen besöka Luftvärnsmuseet eller lära sig tova ull och göra vikingatida pärlhalsband på Zettersténska villan.

Under sommaren kommer stadsvandringarna som blev så populära under 2019 arrangeras igen. Gevärsfaktoriet ska börja renoveras och kulturarvsdagen anordnas för tredje gången i september. I början av sommaren öppnas en publik informationsdel om Torsten Nordströms museum.

– Museet erbjuder i dagsläget enbart förbokade visningar, men nu vill vi lyfta det museet och skapar en liten utställning på innegården, säger André Enkler.

Verksamheten startade 2019

Under första verksamhetsåret låg stort fokus på att göra organisationen känd.

– Vi började arbetet med Norrtälje museer från noll. Vi byggde upp hemsidan, sociala medier-kanaler och fick en stående spalt i Mitt Roslagen. Vårt största fokus blev Rysshärjningarna eftersom det var minnesår. Vi arrangerade teatern ”Roslagen brinner”, ett femtiotal stadsvandringar med temat Norrtälje 1719, hade skolvisningar på våren och Skapande skola-projekt för alla elever i årskurs tre i kommunen på hösten, säger Emilia Ekeblad.

Utöver minnesåret av rysshärjningarna har Emilia och André framförallt jobbat med kartläggning och att bygga relationer och lära känna andra aktörer och föreningar.

– Tillsammans med kommunens fastighetsavdelning ser vi över våra kulturbyggnader och stöttar där det behövs. Exempelvis har vi låtit göra en statusinventering med åtgärdsförslag på Pythagoras fastigheter i samarbete med museet. Albert Engströmsgården och Edsbro masugn är andra exempel där vi tillsammans med fastighetsavdelningen genomfört behövliga åtgärder och lagt fram skötselplaner. Under 2020 kommer bland annat Albert Engströms vackra ateljé i Grisslehamn att få en exteriör genomgång, berättar André.

Norrtälje museers uppdrag är brett och även vårt äldsta kulturarv innefattas. Just nu genomförs en fornvårdsinventering där målet är att kartlägga underhållsbehov samt tillgängliggöra de mest utmärkande fornlämningarna.

Norrtälje museer har också under året arrangerat lovaktiviteter för barn och infört två stora evenemang i samband med den internationella Kulturarvsdagen.

Lyckat första år

Emilia har fört statistik över alla besökare som deltagit i Norrtälje museers publika verksamheter och kan konstatera att de har nått över 7500 personer under 2019.

– Vi har otroligt mycket spännande projekt på gång och 2020 kommer många av dessa realiseras. Vi hoppas kunna få ännu bättre besökssiffror under året och att Kulturarvsdagen ska få ännu fler besökare, säger Emilia och André samstämmigt.

 

Varför skriver vi det här?

Ett av Norrtälje kommuns övergripande mål är att vi ska stödja och främja kultur-, idrotts- och friluftslivet. Detta för att skapa förutsättningar för livskvalitét, personlig utveckling och en attraktiv livsmiljö. 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.