Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunen nysatsar på trygghets- och säkerhetsarbetet

5 februari 2020

Norrtälje kommun tar ett nytt grepp kring trygghets- och säkerhetsarbetet. Dels kommer arbetet att organiseras i ett helt nytt kontor, dels kommer ett trygghets- och säkerhetsråd inrättas.

Bino Drummond och Christer Berg vid nya brandstationen.

Bildtext: Kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond (M) och räddningstjänstens Christer Bergh vid nya brandstationen.

Den 1 april väntas en ny organisation träda i kraft i Norrtälje kommuns förvaltning. En av nyheterna är att ett nytt trygghets-och säkerhetskontor skapas, där allt arbete inom trygghet och säkerhet samlas.

När kommunstyrelsen hade sammanträde den 4 februari beslutades också att kommunen ska införa ett nya trygghets- och säkerhetsråd. I rådet möter kommunens tjänstemän representanter för KSON (Kommunalförbundet vård och omsorg), polisen, intresseorganisationer och politiska företrädare. Kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond (M) är ordförande i rådet och kommer tillsammans med tillförordnad kommundirektör Charlotta Tillbom att leda arbetet framåt. Målet med arbetet är väl definierat i det kommunala styrdokumentet Mål & budget.

Fokus kring tre målområden

I Mål & budget för 2020-2022 står det bland annat att trygghets- och säkerhetsarbetet kommer att fokusera kring tre målområden under 2020:

> Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun.

> Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare.

> Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser.

- Vi har redan genomfört några saker: Bland annat har vi anställt fler ordningsvakter, vi har satt upp kameror på skolor, vi har infört ronderingar på Rodengymnasiet. Vi testar en ny form av trygghetsvandringar i Rimbo, där vi uppmanar föräldrar att vara ute på stan,  med moroten att det kan ge pengar in till barnens klasskassa, säger kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond (M).

"Sveriges tryggaste kommun 2030"

Trygg i Norrtälje kommun kommer att fortsatt vara ett nav i det praktiska arbetet med trygghet och säkerhet i kommunen, och det nya trygghets- och säkerhetsrådet ska säkra den strategiska planeringen och utblicken.

- Vi kommer också att satsa på en trygghetsportal under kommunens hemsida norrtalje.se, där vi kommer att samla all information och fakta om trygghet och säkerhet i kommunen. Vårt långsiktiga mål är att vara Sveriges tryggaste kommun 2030, säger Bino Drummond.

Vilka saker är viktigast att ta tag i just nu, anser du?

- Vi har en situation på Södra Bergen i Norrtälje stad som vi behöver se över. Många upplever att det är en otrygg miljö, och det finns en plan för hur vi går vidare med det. Sedan behöver vi alltid jobba med ungdomar som är på väg att hamna på glid. Vi har ett bra samarbete mellan polisen, skolan och socialförvaltningen, och det ska  vi jobba vidare med.

Toppar trygghetslistan i länet

Redan nu upplever invånarna i att Norrtälje är en trygg kommun att leva i. Enligt en undersökning av Länsstyrelsen i Stockholms län toppar vi trygghetslistan i länet, när det gäller hur invånarna upplever tryggheten.

En annan undersökning, som gjordes av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) visade statistik att Norrtälje kommun hamnade långt ned på lista över den statistiska tryggheten.

Bino Drummond anser att även om statistiken är sann så kan man dra olika slutsatser av den.

- Vi har flest fritidshus i landet, och det påverkar såklart statistiken när man mäter antal bränder, inbrott och så vidare. Samma sak när det gäller olyckstillbud. Alla turistorter hamnar dåligt i den typen av statistik, säger han.

- Vi ska redovisa fakta, och vi ska inte skönmåla siffror, men man måste också förstå betydelsen av dem, säger han.

Beslut i kommunfullmäktige

Den 17 februari tar kommunfullmäktige  beslut om det nya trygg- och säkerhetsrådet. Den nya organisationen förhandlas nu, och väntas börja gälla den 1 april.

Länk:
Norrtälje kommun bland de tryggaste i länet - se inslag i SVT

Varför skriver vi det här?

I ett av våra övergripande mål står att Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun - i både vardag och kris. När människor är trygga ökar kommunens kreativa och innovativa förmåga och människors förmåga att förverkliga sina livsmål. Läs mer om kommunens mål med trygghets- och säkerhetsarbetet i Mål & budget.

Mål & budget

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.