Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Roslagen i länets solcelltopp

26 februari 2020

I Stockholms län beviljades 4 370 statliga stöd från Länsstyrelsen för att installera solceller under 2019. Av dessa var 456 i Norrtälje kommun, mer än vart tionde, vilket gör att Roslagen fortsätter att hålla sig i topp gällande installation av klimat- och ekonomismart solel.

Tre personer monterar solceller på ett ladugårdstak.

Norrtälje kommun har ambitionen att med miljö- och klimatarbete fasa ut fossila bränslen från kommunens verksamheter till år 2024 och har satt målet netto-nollutsläpp till 2045. Som en del av att uppnå nationella och internationella mål om sänkt miljöpåverkan har kommunen också ett aktivt stöd för privatpersoner och företag för att minska sin miljöpåverkan.

Kommunens energi- och klimatrådgivning kan hjälpa och stödja privatpersoner, föreningar och företag att analysera förutsättningar för installation, hjälp att utvärdera offerter och svara på allmänna frågor om solceller, energi och klimat.

Läs mer om energi- och klimatrådgivningen samt kontaktuppgifter här.

Intresset för solel är stort i Roslagen, som står för cirka vart tionde bidrag för installation av solceller som Länsstyrelsen beviljade i Stockholms län under 2019. Räknat per tusen invånare är solceller ungefär tre gånger så vanligt i Roslagen som i övriga länet.

Fördelar med solenergi är bland annat snabb återbetalning av investeringen, ungefär 12-15 år, och att det är en ren och miljövänlig energi med lågt behov av underhåll. Dessutom går överskottet från den egna elproduktionen ut på elnätet, där andra kan köpa din klimatsmarta solel av dig. Du har också möjlighet att få en skattereduktion om du installerar solceller.

– Solel är inte bara klimatsmart och ekonomiskt. Det ökar också i de flesta fall värdet på fastigheten plus att man dessutom kan söka statligt stöd för investeringen, säger Norrtälje kommuns energi- och klimatrådgivare Klas Granström.

På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om hur du söker statligt stöd för installation av alla typer av solcellssystem som kan anslutas till elnätet. På Energi- och klimatrådgivningens solkarta kan du se hur just din fastighet lämpar sig för installation av solceller.

Varför skriver vi det här?

Norrtälje kommun ska vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet.

Mål och budget 2020-2022 (sida 11).

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.