Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Norrtälje sjukhus testar mobilt sjukvårdsteam

16 januari 2020

Hög kontinuitet, ökad trygghet och högre livskvalitet för äldre patienter med kroniska sjukdomar. Det är målet med ett nystartat mobilt team som ska erbjuda sjukhusvård i hemmet. Teamet bemannas av sjuksköterskor och specialistläkare från Norrtälje sjukhus.

Från vänster till höger: Gabriel Ekman, läkare, Åsa Sjölin, sjuksköterska, Helena Nielsen, sjuksköterska och Susanne Ehlin Enström, sjuksköterska, är den personal som initialt ska arbeta i teamet.

Projektet SAMS, Sjukhusanslutet mobilt hemsjukvårdsteam, drivs av Tiohundra på uppdrag av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) och startar i mitten av januari. Bakgrunden till projektet är bland annat ett behov av att möta den kommande demografiska utvecklingen i Norrtälje kommun, där andelen äldre blir allt större.

– Vi behöver planera för olika arbetssätt och verksamheter när det gäller de äldre personernas vård- och omsorgsbehov. Det här projektet med mobila team som utför personcentrerad vård i hemmet har alla möjligheter att bli lyckosamt, säger Raz State, strategisk kvalitetsutvecklare på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Sjukhusets förlängda arm

Hos den äldre delen av befolkningen är det vanligt med kroniska sjukdomar, till exempel hjärtsvikt och KOL. Dessa personer kan ha en komplicerad sjukdomsbild, med frekventa vårdtillfällen på Norrtälje sjukhus. Andelen återinskrivningar är också högre än i övriga länet.

– Det mobila teamet kommer att bli sjukhusets förlängda arm. Teamet kan erbjuda lämpliga sjukvårdsåtgärder med både kontinuitet och trygghet i patientens hem istället för att patienten ska behöva åka till akuten, säger Jan Bergman, projektledare och klinikchef på medicinkliniken och geriatriska kliniken på Norrtälje sjukhus.

Team från geriatrikkliniken

Projektet startar inledningsvis med ett team, som bemannas av sjuksköterska och specialistläkare från geriatrikkliniken på Norrtälje sjukhus. Teamet kommer också att kunna ta hjälp av övriga kompetenser, såsom undersköterska, arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut och kurator. Målet är att under året starta ytterligare ett team och då inkludera totalt 30 patienter, 15 patienter per team.

– Teamen ska ha en regelbunden kontakt med patienten och vid behov åka ut för att ge patienten vård i hemmet, samt kunna utföra direktinläggning till Norrtälje sjukhus om det skulle behövas, förklarar Jan Bergman.

Vård med kontinuitet och trygghet i hemmet

Projektet finansieras inom sjukhusets befintliga budget. Ambitionen är att fler nu kan få möjlighet att få vård med kontinuitet och trygghet i sitt eget hem. Det leder i sin tur till att fler vårdplatser blir tillgängliga på sjukhuset. Projektet kommer att pågå under hela 2020 och utvärderas löpande.

Fakta om projektet

  • Berörda patienter är de med frekventa vårdtillfällen vid medicin- och geriatrikkliniken vid Norrtälje sjukhus.
  • Det mobila teamet ska utgöra ett komplement till basal hemsjukvård och ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet). Teamet ska samverka med patientens redan befintliga utövare av insatser i hemmet.
  • Teamet arbetar dagtid, måndag till fredag 8-17, och ingen jourverksamhet kommer att finnas.

Varför skriver vi det här?

Genom Norrtäljemodellen med Tiohundra skapar vi en mer sammanhållen vård och omsorg i Norrtälje kommun. Med målet att öka tryggheten för våra äldre i behov av stöd läggs stort fokus på innovativa lösningar.

Läs Mål och budget här.

 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.