Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm

Norrtälje kommun deltar i totalförsvarsövning

4 december 2019

Från den 4 november 2019 och under hela 2020 genomförs en Totalförsvarsövning TFÖ i Sverige. Det är den första Totalförsvarsövningen på över 30 år och ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft.

Klippor i skärgården.

Sveriges totalförsvar består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Sveriges kommuner har uppgifter inom det civila försvaret. Det är försvarsmakten och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som leder och samordnar totalförsvarsarbetet samt Totalförsvarsövningen, TFÖ 2020.

Den civila delen av totalförsvaret ska se till att det svenska samhället fungerar under höjd beredskap och eventuellt krig. Det handlar främst om att:

  • Värna civilbefolkningen
  • Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som exempelvis teknisk infrastruktur, vård, skola, omsorg och räddningstjänst
  • Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld

Norrtälje kommun är en av cirka 400 aktörer 

Alla kommuner i hela Sverige deltar i Totalförsvarsövningen. Även Länsstyrelser, Regioner, flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer deltar.

Syftet med Norrtälje kommuns deltagande är att stärka vårt samhälle och öka förmågan att klara av de uppgifter som vår kommun har under höjd beredskap. Vi värnar om Sveriges befolkning och om invånarna i vår kommun och vill vara så bra förberedda som möjligt om Sverige skulle hamn i ett läge höjd beredskap eller krig.

Deltagande i övningen är ett sätt för oss och övriga kommuner i Sverige att uppfylla kraven i kommunöverenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar.

– Norrtälje kommun deltar i den här övningen för att stärka beredskapen i vår kommun samt öka förmågan att klara av de uppgifter som Norrtälje kommun har under höjd beredskap, säger Charlotta Tillbom tf. kommundirektör.

– Sverige befinner idag i ett annat omvärldsläge och vi har ett stort behov av att höja vår krisberedskap samt vår förmåga att motstå och hantera attentat eller till och med väpnat angrepp, säger Magnus Wallin, räddnings- och säkerhetsdirektör.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.