Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ökning av solel och hållbara transporter genom energi- och klimatrådgivning

20 december 2019

Norrtälje kommun har sedan våren 2018 tillsammans med Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare gått ihop i två gemensamma projekt om solel och hållbara transporter. Resultaten visar att projekten på ett effektivt sätt lyckats stötta privatpersoner, företag och organisationer i övergången till förnybara och klimatsmarta energi- och transportalternativ.

De kommunala energi- och klimatrådgivarna finns i nästan varje svensk kommun och erbjuder opartiska och kostnadsfria energi- och klimatråd till privatpersoner, företag och organisationer.

Under de senaste åren har rådgivare i 284 av Sveriges kommuner kraftsamlat i två nationella projekt. Det ena projektet har handlat om vägledning vid investering och installation av solceller och det andra om hur man går tillväga för att uppföra laddplatser för elfordon. Projekten har i sin helhet också lett till ett ökat intresse för energi- och klimatrådgivningen i kommunen och i landet. 

Totalt har ungefär 56 000 personer runt om i landet deltagit i aktiviteter där de fått information, tips och ökade kunskaper inom ämnena och över 14 000 personer har fått fördjupad rådgivning av sin lokala rådgivare.

Stort intresse för solel

Intresset för solceller är varit stort i landet och cirka 44 000 personer har fått information eller fördjupad rådgivning om hur man producerar egen el med hjälp av solceller och Norrtälje kommuns egen energi- och klimatrådgivning har gjort cirka 150 enskilda rådgivningar.

I kommunområdet fanns förra året 250 stycken solcellsanläggningar (uppg. från SCB), jämfört med 133 stycken året innan, vilket tar oss till toppskiktet i länet.

Råd om teknik och ekonomi kring laddplatser

Inom projektet för hållbara transporter har privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar bland annat fått stöd i hur man installerar laddplatser för elfordon. Totalt har 12 000 personer nåtts genom personliga rådgivningar, seminarier, mässmontrar eller liknande. Till kommunens två seminarier har det kommit ungefär 65 personer varje gång och under 2018 nyregistrerades 240 stycken el- och elhybridbilar i kommunområdet.

– Extra roligt har det stora intresset för solceller varit. Bortåt 70% av årets rådgivningar med kommuninvånare har rört solel i någon form och våra solseminarier har lockat i snitt över 160 personer, säger kommunens energi- och klimatrådgivare Klas Granström. Allra roligast är det absolut att man möter och hjälper många tacksamma människor när de letar efter hur de löser sina energi- och transportfrågor på ett klimatsmart sätt.

Mer om de nationella projekten

Det här är den tredje omgången som Energimyndigheten tillsammans med de 15 regionala energikontoren samordnar en gemensam satsning av landets alla energi- och klimatrådgivare. Syftet är att öka takten för att nå de nationella energi- och klimatpolitiska målen samtidigt som insatserna bidrar till att utveckla rådgivarnas kunskaper och arbetsmetoder.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. År 2019 finns energi- och klimatrådgivare i 284 av landets 290 kommuner.

Den som är intresserad av att få hjälp av Norrtälje kommuns energi- och klimatrådgivning kan gå in på rådgivningens hemsida eller ringa Kontaktcenter på 0176 – 710 00. Det går också att söka upp kontaktuppgifterna till oss eller andra kommuners energi- och klimatrådgivare på Energimyndighetens webbplats.

Vid frågor, kontakta:

Norrtälje kommun

Klas Granström, energi- och klimatrådgivare
0176 – 715 36
E-post: klas.granstrom@norrtalje.se
www.norrtalje.se/energiochklimatradgivning

Samordning från Energimyndigheten
Morgan Dahlman, Energimyndigheten
Tel: 073 - 660 21 44
E-post: morgan.dahlman@energimyndigheten.se

Varför skriver vi det här?

Ett av våra övergripande mål är att Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt. Genom att berätta om denna satsning på solenergi hoppas vi kunna hjälpa privatpersoner, företag och organisationer att minska sina utsläpp av växthusgaser.

Läs Mål och budget här.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.