Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ny avfallstaxa från 1 januari 2020

30 december 2019

I avfallstaxan hittar du alla avgifter för våra renhållningstjänster.

 Den 11 november 2019 beslutade kommunfullmäktige att en ny avfallstaxa ska börja gälla från och med 1 januari 2020.

För att utveckla avfallshanteringen utifrån målen i Norrtälje kommuns avfallsplan och täcka kostnader för kommunens renhållningsverksamhet, behöver avgifter och bestämmelser justeras i avfallstaxan. Nedan finns några exempel på förändringar i taxan. Den fullständiga taxan med bestämmelser men även ett utdrag ur taxan för dig i en- och tvåbostadshus finns på länken.

Avfallstaxa 2020

Hushållsavfall

  • Den rörliga hämtningsavgiften höjs med 6 procent för samtliga abonnenter. Det innebär en höjning på cirka 18 kronor i kvartalet för de som har fastlandshämtning och ett 190-liters sopkärl med hämtning varannan vecka. 

  • Grundintervallet för sophämtning för fritidsboende med skärgårdshämtning ändras från 10 till 11 hämtningar och den rörliga avgiften höjs i och med detta med 100 kronor.
  • Veckor då sophämtning sker i skärgården

Slamtömning

  • Den slanglängd som ingår i tömningsavgiften ändras från 10 meter till 30 meter.

  • Tömning av slamavskiljare, minireningsverk och fettavskiljare med samma volymintervall får lika tömningsavgift och avgiften utgår från ordinarie tömning av slamavskiljare. Avgiften för deltömning av slamavskiljare berörs inte.

Latrinhämtning

Avgiften för latrinhämtning höjs med 20 procent. Det innebär att ett sommarabonnemang höjs från 2 820 kronor till 3 384 kronor och ett året-om abonnemang höjs från 4 800 kronor till 5 760 kronor.

Varför skriver vi det här?

Ett av våra övergripande mål är att Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation som sätter invånaren först. För att utveckla avfallshanteringen utifrån målen i Norrtälje kommuns avfallsplan behöver avgifter och bestämmelser justeras i avfallstaxan.

Läs Mål och budget här.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.