Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Invånarna i Norrtälje kommun är nöjda med sin fritid

2 december 2019

Kommuninvånarna är nöjda med sin fritid, visar resultatet av en ny enkätundersökning. Överst på önskelistan är fler gång- och cykelbanor.

Kvisthamrabacken.

Under september-oktober 2019 gjorde kultur- och fritidskontoret en enkätundersökning för att se hur Norrtäljeborna såg på sin fritid och vilka önskemål som fanns för framtiden. Nu är undersökningen klart och presenterad för kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden fattar årligen beslut om olika satsningar inom verksamhetsområdet. Det handlar både om investeringar och om verksamhetsbidrag till föreningar och andra aktörer. Anledningen till att göra en kultur- och fritidsvaneundersökningen var att stämma av verksamheten i relation till invånarnas önskemål.

—Jag vill tacka alla som tagit sig tid att delta i undersökningen, det är mycket värdefullt för kultur- och fritidskontoret att få kännedom om invånarnas fritidsvanor och önskemål om framtida satsningar. Nu tar vi med oss resultatet och alla förslag i vår verksamhetsplanering inför kommande år, förklarar Adam Persson tf förvaltningsdirektör kultur- och fritidskontoret.

Norrtäljeborna om sin fritid

De flesta av invånarna i Norrtälje kommun som svarat på enkäten är nöjda med sin fritid och tycker också att det går bra att kunna motionerar och idrotta i Norrtälje kommun. I meningen att man kan vara fysisk aktiv, ha roligt och må bra.

Majoriteten var också generellt tillfreds med utbudet av kulturaktiviteter i Norrtälje kommun. Hela 91 procent av alla som svarade på enkäten var neutrala eller nöjda med innehållet i sin fritid. I gruppen 12-22 år så var 44 procent mycket nöjda. Bland de mellan 65-84 år så var en frekvent fritidsaktivitet promenader. Hela 92 procent ägnar sig gärna åt det.

Önskemål om framtida satsningar i kommunen

Det som invånarna i Norrtälje kommun anser mest angeläget för kommunen att satsa på är gång- och cykelvägar. Det står högst på önskelista för de svarande i undersökningen. Följt av aktivitetshus för alla åldrar. Strövområden och parker hamnar också högt upp. I toppen för 12-22 år finns caféer/träffpunkter, tätt följ av cykel- och promenadvägar och E-sportcenter på tredje plats. I den äldsta kategorin så tycker mer än hälften att den viktigaste satsningen för kommunen är cykel- och promenadvägar.

—Det är viktigt för oss i nämnder och styrelser att veta hur medborgarna vill utveckla vår kommun i rätt riktning. Gång- och cykelbanor ger mer än säkrare trafikmiljöer. Det stärker också folkhälsan. Dessutom kan fler cykla till jobbet som i sin tur minskar behovet av p-platser för bilar. Utöver detta vet vi att det behövs ridleder, där man känner sig välkommen med sin häst, säger Bengt Ericsson (C), ordförande kultur- och fritid.

Här finns kultur- och fritidsundersökningen i sin helhet 

 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.