Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm

15 miljoner till Gevärsfaktoriet

4 december 2019

Kommunstyrelsen har fattat ett beslut om att satsa 15 miljoner på en invändig renovering av Gevärsfaktoriet.

Gevärsfaktoriet i Norrtälje stad

Museiverksamheten på Gevärsfaktoriet har legat nere sedan 2008 i väntan på renovering. Men nu är väntan äntligen över. På kommunstyrelsen den 2 december fattades beslutet om att satsa 15 miljoner kronor på en invändig renovering av Gevärsfaktoriet. Tillsammans med Stiftelsen Roslagsmuseet och fastighetsavdelningen har Kultur- och fritid arbetat fram en plan för hur Gevärsfaktoriet i möjligaste mån bör renoveras med respekt för byggnadens karaktär, samtidigt som den för lång tid framåt ska fungera för den tilltänkta verksamheten.

– Gevärsfaktoriet har ett oerhört stort symbolvärde för staden och dess historia och därför är det extra glädjande att renoveringen nu kan komma igång och att byggnaden åter igen kan bli publik, säger André Enkler, museiintendent, Norrtälje museer.

Renoveringsarbetet

Arbetet omfattar en fullständig invändig restaurering där nytt golv på våningsplan ett ska ersätta golvet som revs ut 2008. Väggar och tak får nya ytskikt. En helt ny ventilationsanläggning och värmeanläggning med elinstallationer för kraft och belysning kommer också att installeras i hela byggnaden. Byggnaden kommer även anslutas till fjärrvärmenätet.

Invändigt i byggnaden kommer en ny hiss, brandlarmanläggning samt passage och inbrottslarm installeras.

– Färdigställandet av Gevärsfaktoriet betyder alltså inte bara att dess fortlevnad säkras och att vi ges tillgång till byggnaden. Det betyder även att hela det vackra och historiskt viktiga området med Musieparken med dess kulturfastigheter lyfts och att vi ges nya fantastiska möjligheter att i framtiden använda det för att berätta om och tillgängliggöra hela vårt fantastiska kulturarv, säger André Enkler.

Verksamheten i Gevärsfaktoriet

Planen är att Gevärsfaktoriet ska vara en levande verksamhet och ett nav i förmedlandet av Norrtälje kommuns gemensamma kulturarv. Verksamheten ska vara tillgänglig för breda målgrupper. Fokus kommer ligga på museal utställningsverksamhet i modern, flexibel och attraktiv tappning som lyfter fram ett varierat kulturutbud.

Finansieringen av investeringen sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2019.

 

 

 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.