Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vasst miljöarbete bäddar för lekande gäddor

13 november 2019

I kommunens arbete för förbättrad miljö och biologisk mångfald ingår stöd för skolprojektet Skolbäcken, som leds av Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund och syftar till att genom positiva naturupplevelser i det fria ge barn varaktiga naturkunskaper och miljöengagemang.

Hur kan fler lekande gäddor i våra vatten leda till en förbättrad miljö och balans i naturen?

Projekt Skolbäcken

Projektet Skolbäcken är ett initiativ av Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) och riktar sig till barn och unga för att genom praktiska insatser och handlingar på ett pedagogiskt sätt visa på näringskedjans betydelse för miljön.

Aktiviteter som ökar fiskbeståndet i våra vatten gynnar inte bara sportfisket och hälsosam vistelse i naturen, utan ökar framför allt den biologiska mångfalden och påverkar miljön på ett positivt sätt. Det skapar bra förutsättningar för naturen att själv rena vår miljö från hälsofarlig algblomning och dess negativa effekter hos djur och människor. Ett sätt att underlätta den reningen är att med vassrensning skapa så kallade blå bårder mellan vass och strandkant.

Den blå bården kan liknas vid en inhägnad bassäng, där vattnet blir något varmare under den tidiga våren och där gäddyngel kan växa till sig i bra skydd från större rovfiskar.

– När det finns gott om gäddor och andra rovfiskar minskar algblomningen, eftersom rovfiskarna livnär sig på de fiskar som annars äter stora mängder av de djurplankton, insektslarver och snäckor som i sin tur håller nivåerna av giftiga växtplankton och bakterier nere, säger Malin Kjellin från Sportfiskarna. Fler gäddor ger klarare och friskare vatten, helt enkelt, vilket barnen hjälper till med att skapa och själva kan se effekterna av.

Naturreservaten Lindholmen och Borgmästarholmen

Under hösten har skolbarn i kommunen deltagit i vassrensning, som arrangerats av Sportfiskarna med finansiering från EU-stödda Leader Stockholmsbygd, vid naturreservaten Lindholmen och Borgmästarholmen samtidigt som de på plats fått höra sambandet mellan rensningen och en friskare natur. Vassrensningen färdigställs i sin helhet av Sportfiskarna under våren 2020.

– Rensningen innebär restaurering av strandängarna, som förr i tiden hölls öppna med blå bårder i strandkanten av betande djur, berättar kommunekologen Josefin Sundberg. När barnens och Sportfiskarnas grundarbete är gjort tar korna i naturreservatet vid och håller ytorna öppna för lekande fisk på ett naturligt sätt i framtiden.

Projektet Skolbäcken startade 2016 och omfattade till en början mindre vattendrag och sjöar. I år ingår också hav, som i Norrtäljes fall i med samarbetet med kommunens ekologer, och ungefär 6 000 skolbarn runt om i hela Sverige har deltagit i aktiviteterna.

– Projekt Skolbäcken är en klockren del av arbetet för gynnandet av biologisk mångfald på kommunal mark, säger Frida Skagerberg, en av kommunens ekologer. Det är en jättebra kombination av praktiskt lärande och faktiska åtgärder tillsammans med unga för att de ska vara en del av förbättrandet av sin egen framtid.

Klicka här för att läsa mer om Norrtälje kommuns arbete för miljön och biologisk mångfald.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.