Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bidrag för fortsatta utredningar av föroreningar i Skebo och Edsbro

7 november 2019

De förorenade områdena kring nedlagda bruken i Edsbro och Skebo ska nu fortsätta utredas. Detta efter att kommunen fått bidrag av Länsstyrelsen på 600 000 kronor. I studien ska riskvärdering och förslag på åtgärder tas fram.

Edsbro masugn.

Norrtälje kommun har beviljats bidrag från Länsstyrelsen för att fortsätta utreda förorenade områden kring Edsbro masugn och Skebo bruk. Föroreningarnas ursprung är den järntillverkning som mellan 1440-talet och 1920-talet skedde i Edsbro och Skebo. 

I Edsbro har vilda hallon, smultron och champinjoner analyserats. Bedömningen som gjorts är att det inte föreligger någon risk för människors hälsa att konsumera bär men det kan inte uteslutas att risk föreligger kopplat till konsumtion av svamp från det förorenade området runt Edsbro masugn då man påträffat förhöjda halter av arsenik, kadmium och kvicksilver i svamp. Platsen vid Edsbro masugn är inte lämplig för lek då arsenikhalterna i jorden är så pass höga att akuta eller långsiktiga risker för människors hälsa vid intag av jord inte kan uteslutas. 

Arseniken blir farlig vid förtäring, som till exempel när ett lekande barn undersöker något med munnen eller en hund slickar på sina tassar som varit i kontakt med marken. 

Rapporten bedömer att ingen ökad hälsorisk föreligger kopplat till intag av fisk från Skebo eller Edsbro då de dimensionerande ämnena inte är sådana som generellt tas upp i fisk i någon större grad. I andra liknande projekt med förorenade sediment och ytvatten har inget eller mycket litet upptag konstaterats i fisk eller kräftor.

I Skebo har odlade grödor analyserats, både ovanjordsgrödor och rotgrödor och bedömningen är att det inte föreligger någon risk för människors hälsa att konsumera växter från Skebobruk. Risker som kan hänföras till människors hälsa är generellt små, men det finns ett område norr om badplatsen/hamnen där det finns så pass höga halter av föroreningar i jord att risk inte kan uteslutas. Ingen hälsorisk bedöms för bad vid Skebobruk badplats.

Med bidraget på 600 000 kronor som nu beviljats ska Norrtälje kommun avsluta den studie som påbörjats för att riskvärdera och undersöka vilka möjligheter till åtgärder som finns för både Edsbro och Skebo.

 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.