Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Uppgraderad rötkammare effektiviserar avloppsreningsverket i Rimbo

30 augusti 2019

Genom att investera i en ombyggnad av rötkammaren i avloppsreningsverket i Rimbo beräknar kommunen att sänka verkets driftkostnader med runt 600 000 kr/år, samtidigt som det minskar reningsverkets och kommunens totala miljöpåverkan och ökar reningskapaciteten i den expanderande orten.

Avloppsreningsverket i Rimbo moderniseras.

Rötkammaren ligger i anslutning till avloppsreningsverket i Rimbo och kommer efter ombyggnationen att på ett mycket mer effektivt sätt än idag att utvinna biogas ur avloppsslam. Biogasen kommer i sin tur att användas för den nödvändiga uppvärmning som reningsprocessen av avloppsvattnet kräver.

Moderniseringen av uppvärmningssystemet i rötkammaren säkerställer en bättre rötning, och därmed mera biogas, genom att avloppsslammet förtjockas innan det beskickas rötkammaren. Förtjockningen innebär att vatten tas bort ur slammet innan rötningsprocessen, vilket medför besparingar, eftersom dessa mängder vatten inte längre behöver värmas upp i processen.

Investeringen på 2 miljoner kr kommer att sänka det nuvarande behovet av eldningsolja som idag används för uppvärmningen, vilket leder till en beräknad besparing på 521 000 kr/år och också en minskad miljöpåverkan. Utöver det kommer den ökade mängden biogas också att användas för uppvärmning av reningsverkets lokaler, som ger ytterligare en besparing på 80 000 kr/år.

– Det är en stor förbättring att vi tar hand om våra egna restprodukter mer effektivt. Vi ökar verkets självförsörjningsgrad av drivmedel, vilket ger kostnadsbesparingar, samtidigt som vi ytterligare säkerställer den framtida avloppsreningen i det växande Rimbo, säger Teknik- och klimatnämndens ordförande Tommy Lundqvist (C).

Rötkammaren beräknas kunna tas i bruk någon gång under våren 2020.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.