Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Ny satsning ska stärka biblioteken

20 augusti 2019

I och med regeringens satsning ”Stärkta bibliotek” kommer bibliotekspersonalen i kommunen att få gemensam kompetensutveckling i digitala verktyg med start i början av hösten. I övrigt sätter kommunens bibliotek igång ytterligare satsningar. Det handlar sammanlagt om ett beviljat bidrag på 2,2 miljoner kronor under ett år.

Peter Svärdh testar på att flyga med en drönare. I och med regeringens satsning Stärkta bibliotek kommer Norrtälje kommuns bibliotek att köpa in ny teknik. Bland annat ska bibliotekspersonal göra sig mer hemmastadda i att använda ny teknik.

Sveriges bibliotek ska vara folkbildande och har som uppdrag att se till att medborgarna ska kunna vara medborgare fullt ut. Det innebär att Norrtälje kommuns medborgare ska få hjälp och handledning på biblioteken för att kunna ta del av de tjänster och fördelar som finns i den digitala vardagen. Det kan exempelvis handla om att bankärenden eller ha kontakt med myndigheter.

– Vi har en stor del äldre befolkning här. Och vi har också en kommun där 50 procent lever i våra tätorter och hälften lever i övriga delar av kommunen. Vi vill förstås nå alla, säger verksamhetsutvecklare Peter Svärdh.

Digidelcenter

– För att möta detta vill biblioteket inrätta Digidelcenter som en naturlig och självklar del för medborgare i alla åldrar. Digidelcentret kommer då också vara för all personal i kommunen, säger Peter Svärdh som tillsammans med sina kollegor på Norrtälje kommuns bibliotek har haft Helsingborgs stad som inspiration och förebild.
Se faktaruta om Digidelcenter nedan.

I nuläget finns det 15 Digidelcenter i Sverige som kommuninvånare, anställda och besökare till kommunen kan gå till. Där får nybörjare såväl som mer vana användare ta del av den digitala världen runtomkring oss.

– Den stora utmaningen är att få ett rullande Digidel-center. Det hoppas vi att vi kan få till, säger Peter Svärdh.

IT-kafé och utbildning

Som ett första steg i detta kommer Norrtälje bibliotek under ett år med hjälp och stöd med pengar ifrån Stärkta bibliotek kunna möta behoven för en bättre digital delaktighet.

”För att nå ut till ett växande antal invånare i en stor och befolkningsmässigt utspridd kommun behöver vi satsa mer på mobil och digital verksamhet …” står det bland annat i ansökan som skickades in. Satsningen gör kommunen genom att:

  • göra undersökning av besökarnas behov och arbeta med så kallad UX (User experience),
  • investera i ny teknik till personalen,
  • investera i ett kreativt sätt att arbeta genom att bygga om personalkontoren.

De 2,2 miljonerna läggs på dessa satsningar men också på utbildningar för personalen samt  hjälp med att få igång ett IT-kafé.

När det handlar om kompetenssatsningen för bibliotekspersonalen samarbetar Norrtälje kommuns bibliotek med Lidingö, Täby, Sollentuna och Österåkers kommuners bibliotek. I den satsningen har kommunerna gemensamt fått beviljat 1,2 miljoner kronor och här kan man komma att köpa in exempelvis drönare, en robot och kanske en digital symaskin. Med hjälp av det kan personalen få en grundkännedom om nya tekniska och digitala lösningar som sedan finns för besökarna att ta del av.

UX-workshop för personalen

När det gäller det som heter UX har både en föreläsning och en workshop redan ägt rum. 

I maj hade bibliotekspersonalen en föreläsning om UX (user experience). Det var Hanna Frank, som har jobbat med UX-projekt på Uppsala universitetsbibliotek, som höll föreläsningen.

– Personalen blev väldigt inspirerade i vad man kan göra och det satte igång massor med tankar om vad vi skulle kunna göra hos oss, berättar Louise Gladnipa, enhetschef vid Norrtälje stadsbibliotek, som sedan höll i en workshop med personalen.

Under workshopen bland personalen, som även den var innan sommaren, pratades det bland annat om hur man bäst fångar upp besökarnas åsikter och önskemål, ett jobb som startar nu i höst.

Fakta Digidelcenter

Om vad ett Digidelcenter är för något skriver Helsingborg stad denna förklaring:
”Digidelcenter är en plats för både dig som är nybörjare i den digitala världen och för dig som står stadigt med båda fötterna bland ettor och nollor. Här kan du prova på ny teknik, få handledning och skapa själv eller tillsammans med andra”. 

https://digidel.helsingborg.se/

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.