Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samråd och dialoger om stadsprojekt Närheten

17 juni 2019

Planprogrammet för stadsprojekt Närheten har varit ute på samråd och under tiden har en utställning funnits på Norrtälje stadsbibliotek och information funnits ute på webben för att alla ska kunnat ta del av programmet och lämnat synpunkter och förslag.

Planprogrammet för stadsprojekt Närheten har varit ute på formellt samråd från 9 maj till 20 juni. Under samrådet har en utställning funnits på Norrtäljes stadsbibliotek och information om projektet och planprogrammet finns på norrtalje.se/narheten. Alla har kunnat ta del av programmet och lämnat synpunkter och förslag.

I början av juni hölls också samrådsmöten. Ett öppet möte på stadsbiblioteket och ett särskilt möte med verksamhetsutövare i området. Samrådssynpunkterna används i vidare bearbetning av programmet innan det kan antas. Ytterligare samråd kommer att ske i senare skeenden av projektet.

Utöver formella samråd så är tanken att olika slags dialogaktiviteter ska bredda deltagandet genom hela planeringsprocessen. Under slutet av maj skedde en dialogaktivitet med insamling av idéer och synpunkter genom kortintervjuer vid bussnoden Campus Roslagen. Andra typer av aktiviteter planeras framöver.

– Det är jätteviktigt för projektet med dialogen med invånare och verksamheter. Hur området planeras är en angelägenhet för hela Norrtälje, detta blir stadens entré. Invånare, verksamhetsutövare och föreningsliv kan bidra stort till att området blir bra genom att delta aktivt i samråd och dialoger, säger Carolina Sahlén, projektledare för hållbar stadsutveckling.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.