Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nu söker vi en stadsarkitekt

26 juni 2019

Norrtälje kommun är en av Stockholms snabbast växande kommuner och vår kraftiga tillväxt gör att vi önskar ett helhetsperspektiv på vår arkitektur och vår gestaltning inför framtiden. Därför inrättas nu tjänsten som stadsarkitekt.

– Norrtälje kommun utvecklas i snabb takt och det är mycket positivt att det byggs mycket i kommunen. Samtidigt är det en stor utmaning att kombinera den höga byggtakten med ett ”bra” byggande. Därför är det mycket glädjande att vi nu kan inrätta en stadsarkitekt, säger Robert Beronius (L), kommunalråd.

Stadsarkitekten kommer vara en strateg, som bland annat samordnar och förenar kommunens övergripande kompetens i frågor om offentliga miljöer och bebyggelse ur ett arkitektoniskt perspektiv. I rollen ingår också att främja arkitekturens roll och betydelse vid attraktivt och hållbart byggande inom kommunen utifrån översiktsplanens intentioner.

– Vi har stora ambitioner med såväl utvecklingen av Norrtälje stad som med resten av vår fantastiska kommun. I det arbetet, och mycket annat, blir stadsarkitekten en nyckelperson, säger Charlotte Köhler, samhällsbyggnadsdirektör.

Stadsarkitekten ansvarar för att se till att god arkitektur och stadskvalitéterna följer med hela vägen från översiktsplaner via detaljplaner till bygglov. Rollen är strategiskt samordnande och kräver ett gott samarbete med näringsliv, arkitekter, byggherrar och folkvalda.

Tjänsten kan sökas under hela sommaren (annonsen finns på www.norrtalje.se/jobb). Förhoppningen är att en ny stadarkitekt kan finnas på plats under hösten 2019.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.