Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm

Det här pågår i Lommarstranden

12 juni 2019

Arbetet med Lommarstranden pågår för fullt och nu jobbar projektmedarbetarna med att förbereda detaljplanen inför granskning. Granskning ska ske under sommaren och sedan antas i kvartal 4 2019. Inför granskning uppdateras utredningar och bebyggelseförslag arbetas fram.

Arbetet med projekt Lommarstranden etapp 1 fortsätter. För närvarande, och sedan en längre tid tillbaka, har projektet arbetat med den pågående detaljplanen för området (etapp 1). En detaljplan tas fram för att reglera användning av mark eller vattenområden till de ändamål som de är mest lämpat för. Lämplighet bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.

Samråd för etapp 1

Sommaren 2018 var detaljplanen för etapp 1 ute på samråd. Samråd syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och sedan överväga dessa i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. Efter samrådet sammanställde kommunen inkomna synpunkter och påbörjade bearbetning och uppdatering av planhandlingarna. Under hela hösten, vintern och våren 2018-2019 har projektet arbetat med det, för att förbereda inför nästa skede i planprocessen.

Struktur och riktlinjer

Under vintern 2018 och våren 2019 har även samverkansparterna i projekt Lommarstranden börjat skissa på respektives bebyggelseförslag. Projektet har tidigare tagit fram dokumentet ”Lommarstranden etapp I struktur och riktlinjer” som tagits fram för att vara vägledande för alla inblandade i arbetet med att utveckla Lommarstranden etapp 1. Handlingen syftar till att presentera kvaliteter, områdets struktur, system och gestaltning. Handlingen ligger som grund när kommunen granskar bebyggelseförslagen och så även som grund för samverkansparterna för deras arbete med utveckling och gestaltning av bebyggelseförslagen.

Sommaren 2019

Till sommaren 2019 är det dags för detaljplanen för etapp 1 att gå ut på granskning. Granskning innebär att myndigheter, sakägare och andra som berörs av detaljplanen har möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Syftet med granskningen är att visa det bearbetade planförslaget från samrådsskedet som kommunen har för avsikt att anta, och samtidigt ge berörda en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen pågår till 6 september. Målet är att detaljplanen ska antas kvartal 4 2019.

Om du vill läsa mer om detaljplaneprocessen, gå in på Boverkets hemsida. 

 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.