Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nu blir det enklare att driva företag

17 maj 2019

Norrtälje kommun inrättar en regelförenklingskommission med uppdrag att förenkla och förtydliga regelverk, att slopa onödiga regleringar och att göra det enklare att starta och driva företag.

Nyetablering av företag, utveckling av befintligt företagande, exploatering och försäljning av mark för både bostäder och industri är viktigt. Det är därför avgörande att de tilltänkta blivande investerarna och företagarna möts av en smidig, effektiv och serviceinriktad kommunal förvaltning.

– Den nya regelförenklingskommissionen som vi nu inrättar har uppdraget att förenkla och förtydliga regelverk, att slopa onödiga regleringar och att tydliggöra vad som gäller i Norrtälje kommun. Det ska vara enkelt att bo och driva företag i Norrtälje kommun, säger Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ledande politiker och tjänstepersoner

Bino Drummond blir ordförande i kommissionen vars praktiska arbete kommer att ledas av näringslivschefen Rodrigo Garay tillsammans med samhällsbyggnadsdirektör Charlotte Köhler, bygg- och miljödirektör Sara Helmersson och ledande tjänstepersoner från de verksamheter som leds av de båda direktörerna.
– Onödiga regler fördyrar och försenar, samtidigt som egna, strikta tolkningar av lagstiftning skapar rättsosäkerhet. Inget av detta gynnar kommunen, säger Anders Olander (C), kommunstyrelsens vice ordförande.

Företrädare från näringslivet bjuds in

För att kommissionen ska fånga de behov, erfarenheter och önskemål som företagarna har kommer ett tiotal företrädare för det lokala näringslivet bjudas in. Företagsrepresentationen ska väl spegla företagsfördelningen i kommunen – både i geografiskt hänseende och genom att inkludera representanter från ett flertal olika branscher som är relevanta för utvecklingsarbetet.
– Det är företagen som skapar tillväxt och jobb. Ett levande och växande näringsliv är avgörande för att vi ska kunna säkra välfärden, säger Robert Beronius (L), kommunalråd.

Workshop 24 maj

På flera områden är Norrtälje kommun redan idag långt framme när det handlar om myndighetsutövning, men det är nu dags att säkerställa att det finns ett systematiskt arbete för förenkling av de regler och rutiner som kommunen kan påverka.
– Norrtälje kommun ska bli Sveriges företagsvänligaste och mest tidseffektiva kommun i vår service gentemot befintliga företagare, investerare och näringsliv, säger Göte Vaara (KD), gruppledare.
Kommissionens arbete inleds med en workshop för ledande politiker och tjänstepersoner på fredag den 24 maj. 

 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.