Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Norrtäljemodellen intresserar regeringens utredare

16 maj 2019

Högre livskvalitet för de mest sjuka äldre, med hjälp av nya lösningar över de traditionella gränserna. Det är målet med det projekt som startats inom Norrtäljemodellen med stöd av innovationsmyndigheten Vinnova. På onsdagen besöktes projektet av regeringens utredare Anna Nergårdh.

Bakom begreppet Norrtäljemodellen står Norrtälje kommun, region Stockholm, kommunalförbundet Sjukvård och omsorg, vårdbolaget Tiohundra och privata utförare i kommunen, som samverkar för invånarens bästa inom bland annat sjukvård och omsorg.

Statligt stöd

Norrtäljemodellen fick hösten 2018 statligt stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova för att utveckla en mer personcentrerad sjukvård, som utgår från individens behov.
Projektets mål är att hitta nya kvalitativa, gränsöverskridande och effektiva lösningar för våra mest sjuka äldre, så att de får högre livskvalitet.
– Det handlar mycket om tidiga, förebyggande insatser, så att färre hamnar i en situation av stort vårdbehov. Det vi kommer fram till i vårt arbete hoppas vi också kan komma till nytta i andra kommuner och regioner, säger projektledare Carina Idenfors, som konstaterar att utmaningarna är många.
– Olika lagstiftningar och ersättningssystem påverkar individens kontakt med vården och omsorgen, liksom vårdval och kundval, IT-system, strukturer och gränser mellan huvudmän. Samtidigt blir befolkningen allt äldre, vilket gör det extra angeläget att vi får till en sammanhållen, välfungerande vård och omsorg för den växande gruppen sjuka äldre.

Regeringen följer Norrtäljemodellen

På onsdagen presenterade Carina Idenfors och hennes team, där också projektpartnern 95|5 ingår, projektet för Anna Nergårdh. På regeringens uppdrag driver hon utredningen God och nära vård. Syftet är att långsiktigt stärka primärvården och den nära vården.
– I dag förväntar man sig vård och omsorg som hänger ihop och är personcentrerad. Vi måste rita om kartan och i det arbetet är det viktigt att ta vara på patienten och brukaren som en resurs i bygget av framtidens hälso- och sjukvård. Det ska bli intressant att följa ert fortsatta arbete, sa Anna Nergårdh i samband med att hon och hennes utredningsgrupp besökte Norrtälje.

Norrtäljemodellen 2.0

Projektet, med arbetsnamnet Norrtäljemodellen 2.0, pågår i två år. Nästa steg blir just att involvera invånarna, på flera olika sätt.
– Invånaren omges av en rad olika aktörer, som alla har en god kompetens inom sitt område men kan bli bättre på att jobba tillsammans med individen i centrum. Vi behöver veta: vad är viktigt för dig? Och hur ska vi komma dit? Det här vill vi ha en dialog om med vår målgrupp, på olika sätt, i olika sammanhang. Vi kommer också att göra fallstudier för att se vad som fungerar bra i dag och vad som behöver bli bättre, säger Carina Idenfors.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.