Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fördubbling av antalet resursklasser i Norrtälje kommun

28 maj 2019

Norrtälje kommun utökar antalet platser i resursklass kraftigt och startar bland annat en ny klass i årskurs 7-9. – Genom att erbjuda fler elever möjlighet att gå i en resursklass ges fler elever en chans att inkluderas på riktigt, säger Robert Beronius (L), ordförande i barn- och skolnämnden.

FLEX-programmet på gymnasiet har väckt nationell uppmärksamhet med en mängd studiebesök.

– Detta beslut som vi nu tagit kan sägas vara en förlängning av det arbetet, säger Robert Beronius som sett att just ett ökat antal av resursklasser länge har efterfrågats.

I dag är det varje enskild skola som tillgodoser varje elevs individuella behov i den stora klassen eller i vissa fall i en speciell undervisningsgrupp. Men det kan vara svårt för den enskilda grundskolan att effektivisera verksamheten med särskild undervisningsgrupp. Därför kraftsamlar Norrtälje kommun och startar upp fler resursklasser och kommer bland annat att ha två stycken resursklasser årskurs 1-6 på Lommarskolan i Norrtälje. 

– Vårt mål är att Norrtälje kommun ska vara en kunskapskommun med en skola där alla barn får möjlighet att lyckas i skolan. Införandet av fler resursklasser är ett viktigt steg för att nå dit. Det är en viktig fråga, för det är i skolan som alla barn, oavsett bakgrund, ska få med sig den kunskap de behöver för att uppfylla sina drömmar, säger Robert Beronius.

Beslutet som togs i barn- och skolnämnden den 27 maj innebär:

  1. Flytta befintlig resursklass åk 1-6 från Kvisthamra skola till Lommarskolan och utöka antalet platser till max tio elever.
  2. Utöka verksamheten på Lommarskolan med ytterligare en resursklass åk 1-6 med max tio elever.
  3. Flytta befintlig resursklass åk 1-6 från Långsjöskolan till Rånäs skola och utöka antalet platser till max tio elever.
  4. Starta en resursklass åk 7-9 på Långsjöskolan med max tio elever.
  5. Vid behov ytterligare resursklass åk 7-9 i kommunen.

 

De nya lokalerna kommer att färdigställas under sommaren 2019 och utökningen av resursklasser finansieras under höstterminen med redan beviljade statsbidrag.

Vårdnadshavare till elever i befintliga grupper på Kvisthamra och Långsjö grundskolor bjuds under maj månad in till dialogmöten.

För mer information om Norrtälje kommuns satsningar inom området:

https://www.norrtalje.se/info/barn-och-skola/grundskola/npf-i-norrtaljes-skolor/

För frågor kontakta:

Robert Beronius, (L) ordförande barn- och skolnämnden, robert.beronius@norrtalje.se, 070-1000 813

Lars Lindberger, kommunikationschef, lars.lindberger@norrtalje.se, 073-962 36 95

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.