Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm

Norrtälje kommun har bäst bygglovsservice i länet

10 april 2019

Årets NKI-undersökning om hur företagen ser på myndighetsutövning i kommunerna visar att servicen kring bygglov ökar starkt och Norrtälje kommun har högst NKI i Stockholms län.

Norrtälje kommun ligger på rikssnittet i Stockholm Business Regions (SBA) och Sveriges kommuner och Landstings (SKL) Nöjd-Kund-Index-undersökning (NKI) bland företag, med ett NKI på 72. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad företagen tycker om den kommunala myndighetsutövningen. Studien bygger på en enkät till företagare som haft minst ett myndighetsärende med sin kommun under 2018.

Undersökningen visar att företagare i kommunen är mest nöjda med byggloven i hela länet och ger kommunens bygglovsenhet ett NKI på 75 i den viktiga kategorin, jämfört med 71 år 2017. Även när det gäller serveringstillstånd är företagarna nöjda med servicen och ger ett NKI på 80.

– Det är bra att vår myndighetsutövning får godkänt av näringslivet men det är av största vikt att vi nu fortsätter att öka förtroendet för den kommunala servicen. Vi i Allians för Norrtälje kommun prioriterar det härområdet och kommer genomföra flera åtgärder som vi tror kan ge ännu bättre NKI kommande år, säger Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande.

Totalsiffran för Norrtälje kommun är NKI 72, vilket är samma siffra som förra året. Det gör att kommunen totalt placerar sig på en elfteplats i Stockholms län och en 95-plats bland de kommuner som deltar.

– Det är glädjande att vi fortsätter ligga på en stabil nivå och att vi växer i ett så viktigt område som bygglov. Vi fortsätter med vårt arbete med utbildningsinsatsen Förenkla helt enkelt som jag tror kommer ge fortsatt effekt på den service vi ger näringslivet, säger Rodrigo Garay, TF tillväxt- och utvecklingschef.

Årets NKI-undersökning gäller avslutade företagsärenden under 2018 inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelser, miljö-och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Samtliga myndighetsområdens NKI-värden ligger inom godkänd-nivå, varav flera även har högt eller mycket högt resultat enligt NKI-graderingen.

Inom områdena har företagen fått bedöma kommunens service utifrån sex olika servicefaktorer: tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Hela undersökningen finns hos SKL.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.