Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Biblioteksfilialer kvar när nämnder samarbetar

26 april 2019

Folkbiblioteksfilialerna i Rånäs och Edsbro får vara kvar tills vidare. Det är resultatet av kultur- och fritidsnämndens beslut på torsdagen. Nästa steg är att försöka hitta en lösning tillsammans med barn- och skolnämnden samt kommunstyrelsen.

Under flera års tid har frågan om de mindre folkbiblioteksfilialernas framtid diskuterats i kommunen. Tidigare i år lades ett förslag fram med innebörden att biblioteksverksamheten behöver ställas om för att nå fler kommuninvånare än idag. En sådan lösning skulle vara att investera i ytterligare en biblioteksbuss, och parallellt säga upp lokalerna för de två folkbiblioteksfilialerna i Edsbro och Rånäs.

Ärendet lades på is under en knapp månad för att kultur- och fritidsnämndens politiker skulle få chansen att lyssna på synpunkter från de boende på respektive ort, och i månadsskiftet mars-april besökte politikerna de engagerade biblioteksbesökarna.

Torsdagen den 25 april var det dags för det första nämndsammanträdet efter dialogmöten på orterna.

Lade nytt förslag vid sittande möte

Vid sittande möte drog den styrande alliansen tillbaka förslaget om att säga upp lokalerna och föreslog i stället att kultur- och fritidsnämnden tillsammans med barn- och skolnämnden samt kommunstyrelsen gemensamt ska hitta nya lösningar för samverkan kring folkbibliotek och skolbibliotek ”med syfte att bevara filialerna i Edsbro och Rånäs”.

– Dialogmötena i Edsbro och Rånäs har självfallet påverkar oss genom att dessa visar på ett stort engagemang. Vi har nu diskuterat frågan inom partierna under de tio dagar som har gått sedan vi hade arbetsutskott. Vi har haft kontakt med både barn- och skolnämnden samt med kommunstyrelsen och nu ser vi fram emot kommande utveckling, sa kultur- och fritidsnämndens ordförande Bengt Ericsson (C) efter torsdagens sammanträde.

Stort intresse för biblioteksbussen

Planerna på ytterligare en biblioteksbuss löper dock vidare enligt tidigare förslag.

– Jag har fått många samtal kring ytterligare en bokbuss och önskemålen kommer från olika håll, främst från människor som saknar egen bil, äldre och handikappade. Vår uppgift är att tillgodose alla invånare, även de som har ”svaga röster”, säger Bengt Ericsson.

Både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna hade förberett varsin protokollsanteckning, men partierna drog tillbaka dessa eftersom den styrande majoriteten ändrade sitt tidigare förslag. Kultur- och fritidsnämndens ledamöter var alla nöjda, och överens om att jobba vidare med frågan i en bredare politisk sammanslutning.

ROOPs ledamot Yvonne Svensson var däremot angelägen om att lyfta frågan om folkbiblioteksfilialerna ytterligare, och underströk i en protokollsanteckning läsningens betydelse för barns utveckling, samt de små filialernas betydelse som lokala mötesplatser.

Nu blir folk-, respektive skolbiblioteksärendet en fråga för kultur- och fritidsnämnden och barn- och skolnämnden i samarbete med kommunstyrelsen. Hur tidsplanen för detta ser ut är ännu för tidigt att säga.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.