Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fortsatt dialog om biblioteksfilialerna

27 februari 2019

Frågan om biblioteksfilialerna i Edsbro och Rånäs skjuts på framtiden. Det beslutade kultur- och fritidsnämnden vid sitt sammanträde den 21 februari.

Under 2020 investerar Norrtälje kommun i en ny biblioteksbuss, och det kommer att göra biblioteksverksamheten mer tillgänglig runt om i kommunen. I samband med det finns planer på att se över kommunens biblioteksfilialer.

Inför kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 februari fanns ett förslag om att ersätta folkbiblioteksfilialerna i Edsbro och Rånäs med den nya biblioteksbussen. Under mötet valde dock ordförande Bengt Ericsson (c) att dra ur ärendet från dagordningen.

- Innan vi fattar något beslut mår detta ärende bra av en process i demokratisk anda – information, samråd, dialog, säger Ericsson. Det finns röster som framhåller att förslaget vi hade på bordet strider emot Landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammet, som antogs av kommunfullmäktige den 11 juni 2018. Enligt min mening följer vi programmet. På sidan 41 står bland annat: ”Den mobila biblioteksverksamheten utökas”.

Vad händer härnäst med frågan?
- Vid nämnden den 21 februari fick tjänstemännen uppdraget att arrangera dialogmöten på respektive ort. Vi är väl medvetna om att varje folkbibliotek är en viktig mötesplats.

- Samtidigt ser vi att en biblioteksbuss kan vara en modernare form av mötesplats - till nytta för fler låntagare. Bussen har också ett innehållsrikt och varierat sortiment. En buss är dessutom viktig för de som saknar bil.

Filialerna används idag även flitigt av eleverna på skolorna, men frågan om skolbibliotek ligger på barn- och skolnämnden, medan kultur- och fritidsnämnden ansvarar för folkbiblioteken. Enligt förslaget kommer biblioteksbussen även i fortsättningen att göra stopp vid skolor på tider som planeras i samråd med berörda.

Under de närmaste två månaderna kommer frågan om folkbiblioteksverksamheten i Edsbro och Rånäs att diskuteras vid dialogmöten ute på orterna. Ordförande Bengt Ericsson planerar att åter ta upp ärendet på kultur- och fritidsnämnden vid sammanträdet den 25 april.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.