Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Chatta med oss
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Vanliga frågor och svar om stormen Alfrida

Här får du svar på några av de frågor som invånare i Norrtälje kommun ställer om var man kan få hjälp med när det gäller efterverkningarna av stormen Alfrida.

Värmer sig vid brasa.

Aktuella frågor

Jag behöver hjälp att larma 112!

Om du inte har täckning på din mobiltelefon, stäng av telefonen, ta ut sim-kortet, sätt i det igen och starta telefonen. Om det då finns någon operatör som har täckning i närheten kan man ringa 112.

Du kan besöka någon av våra brandstationer för att få hjälp:

Norrtälje: Baldersgatan 27 J
Rimbo: Verkstadsvägen 7 (obemannad)
Hallstavik: Gottstavägen 24 (obemannad)
Älmsta: Videvägen 12 (obemannad)
Blidö: Fagernäsvägen 1 (obemannad, vid färjeläget)

OBS! Våra deltidsbrandstationer är obemannade, men vid behov av hjälp finns information med kontaktuppgifter på plats. Norrtälje brandstation är bemannad dygnet runt.

Jag har inte något dricksvatten, kan jag få hjälp?

Du kan hämta dricksvatten, låna el tillfälligt, gå på toa och värma upp dig här:

 • Brandstationerna i Norrtälje, Rimbo, Hallstavik, Älmsta och på Blidö (observera att Blidö brandstation har begränsad tillgång till vatten. Max 5 liter dricksvatten per familj. Vid större behov hänvisar vi till övriga brandstationer). Adresser till brandstationerna, se ovan.
 • Terminalbyggnaden i Kapellskärs hamn, Gräddö. Öppet dygnet runt.
 • Rådmansö sporthall, Kungsgårdsvägen 36, Norrtälje. Öppet dygnet runt.
 • Edsbro sporthall, Askängsvägen 4, Edsbro. Öppet dygnet runt.
 • Vätö sporthall, Håknäsvägen 6, Vätö. Öppet dygnet runt.
 • Björkö-Arholma hembygdsgård, Stora Marumsvägen, Väddö. Öppet dygnet runt.
 • Badhusen i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik. Se respektive sida för öppettider.
 • Nysättrahemmet i Nysättra. Öppet dygnet runt.

Om du behöver stora mängder vatten, för till exempel djurhållning eller annan vattenkritisk verksamhet, kontaktar du kontaktcenter för att få råd om var du hämtar vatten. Behöver du hjälp med transport av en större mängd vatten kan du kontakta Kontaktcenter på 0176-710 00, som kan förmedla kontaktuppgifter till transportbolag. Kostnaden som transportbolaget tar ut står du själv för.

Var kan jag få tillfällig tillgång till el?

Behöver du till exempel ladda din mobiltelefon eller dator, kan du göra det på samma ställen som du kan hämta dricksvatten, se ovan.

Kan jag få komma inomhus och värma upp mig någonstans?

Du är välkommen att komma in och värma dig på samma ställen som du kan ladda och hämta dricksvatten, se ovan. 

Hur gör jag om jag inte kan bo hemma och behöver boende?

 • I första hand, se om du har bekanta som kan hjälpa dig alternativt boka ett boende i närheten. Vattenfall betalar eventuella hotellkostnader för drabbade kunder (kvittning mot avbrottsersättning gäller). Läs mer på vattenfalleldistribution.se.
 • Kolla med ditt försäkringsbolag.
 • Har du inga andra alternativ, kontakta Norrtälje kommun. Vi har möjlighet att erbjuda sovplatser i särskilda fall. Kontaktcenter: 0176-71 000, kontaktcenter@norrtalje.se.

Var kan jag duscha?

 • Badhusen i NorrtäljeRimbo och Hallstavik. Se respektive sida för öppettider.
 • Rådmansö sporthall, Kungsgårdsvägen 36, Norrtälje. Öppet dygnet runt.
 • Edsbro sporthall, Askängsvägen 4, Edsbro. Öppet dygnet runt.
 • Vätö sporthall, Håknäsvägen 6, Vätö. Öppet dygnet runt.
 • Björkö-Arholma hembygdsgård, Stora Marumsvägen, Väddö. Öppet dygnet runt.
 • Brandstationen i Norrtälje.

Vad ska jag göra med mat som blivit förstörd?

Mat i kyl och frys som har blivit förstört på grund av aktuellt strömavbrott går att lämna på återvinningscentralerna. Vi hänvisar i första hand till Salmunge och Häverö, på Görla finns det begränsade möjligheter att ta emot detta avfall. Matavfall från kyl och frys ska lämnas på av personalen hänvisad plats.

Du kan också beställa extra tömning via kontaktcenter eller webb. Den kostnaden får du dock stå för själv.  Ersättning för kostnaden kan man söka från sitt försäkringsbolag eller Vattenfall.

Vem tar hand om mitt hus och min privata egendom efter stormen?

Kontakta ditt försäkringsbolag för allt som har med skador på privata egendom som hus, bilar, båtar och liknande.

När kommer elen tillbaka?

Det kan din nätleverantör av elen svara på. De största nätleverantörerna i Norrtälje är Vattenfall och Norrtälje Energi. 

Aktuell störningsinformation från Vattenfall finns hittar du här.

Vattenfall Eldistributions Facebook-sida uppdateras löpande.

Information från Norrtälje Energi hittar du här.

Vem ringer jag om nedfallna träd som är i vägen?

Huvudansvar har den som äger/eller ansvarar för vägen. Många vägar i kommunen är Trafikverkets eller lokala samfällighetsföreningar, och det är dessa du ska kontakta. Trafikverket hittar du här. Norrtälje kommun frigjorde under torsdagen de kommunala gatorna och vägarna.

Vem ringer jag om nedfallna el-ledningar?

Vattenfall Eldstribution är tacksamma för om de som ser träd på ligger på ledningar anmäler det till telefon 020-82 58 58. Tänk på att aldrig gå fram till en elledning som fallit till marken då den kan vara strömförande. Försök inte själv att ta bort träd som blåst omkull på en elledning.

Vem betalar ersättning för utebliven el och boende jag behöver till elen är tillbaka?

Vattenfall Eldistribution ger avbrottsersättning beroende på strömavbrottets längd. Du har som kund möjlighet att göra en skadeanmälan för att begära ersättning för boende på hotell, skadad mat, milersättning för resor till följd av elavbrottet, din lunch på restaurang mm.  Läs om vilka regler som gäller på Vattenfall Eldistributions hemsida.

Jag har kommunalt VA och en LTA-pump. Vad ska jag tänka på?

Du som har kommunalt VA och en LTA-pump installerad, tänk på att LTA-pumpen inte fungerar vid strömavbrott. Det innebär att då du använder vatten kan det ej pumpas iväg utan avloppstanken fylls med risk att den svämmar över. Så länge strömmen inte fungerar så fungerar inte heller larmet.

Du som fastighetsägare ansvarar själv för fastighetens anläggning det vill säga LTA-pump samt till och från LTA enheten ut till förbindelsepunkten för vatten och avlopp.

För att kontrollera hur mycket avloppsvatten du har i din tank öppnar du locket på pumpenheten och ser efter att det inte har stigit över pumpen och kommer upp till pumpens övre kant.  Om det är över kanten kan styrenheten för pumpen, dvs apparatlådan, skadas.

När strömmen kommer tillbaks kommer med all säkerhet larmet gå i pumpstationen för hög nivå. Detta är helt normalt. Pumpen kommer att pumpa ner nivån till normal nivå och larmet slocknar. Om larmet fortsätter att ljuda efter 3-4  minuter och pumpen inte slutar att gå. Bryt då strömmen eftersom det då är ett stopp i systemet. 

Behöver jag skydda min vattenmätare?

Vid strömavbrott finns det risk för att vattenmätaren fryser. Det är viktigt att du som fastighetsägare har tillsyn av fastigheten för att minimera skador vid eventuell frysning. Vid skador tar du kontakt med ditt försäkringsbolag. För att minimera eventuella vattenläckage inomhus så stäng av ventilen för inkommande vatten på vattenmätarkonsolen.

Jag behöver någon att prata med!

Krisstödstelefonen är bemannad. Telefonnummer 0176-715 24. Läs mer om Norrtälje kommuns krishantering här.

Vad gör jag vid behov av omsorg?

Ta kontakt med biståndsavdelningens mottagningsenhet. Hit kan du som äldre eller anhörig vända dig för biståndsbeslut, stöd och information eller vid orosanmälan för närstående som du inte får kontakt med. Kontakt: 0176 714 17, bistandsavdelningen@norrtalje.se. Ordinarie öppettider: Vardagar 09:00–15:00.

Vad gäller för fallna träd?

Stormen innebar många omkullblåsta träd i kommunområdet. Skadeinsekter, som till exempel Granbarkborren, förökar sig i obarkat färskt barrvirke och Skogsstyrelsen har ett antal regler som gäller för att hindra spridningen av sådana insekter. Klicka här för att läsa mer på Skogsstyrelsens hemsida. Du kan också läsa mer om vad som gäller direkt i Skogsvårdslagstiftningens 29 § Skyddsåtgärder (sidorna 49-55).

Jag har inte fått svar på min fråga! 

Ring Kontaktcenter på 0176-710 00 eller mejla kontaktcenter@norrtalje.se.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.