Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Ny lärplattform för kommunens skolor och förskolor

21 augusti 2018

Nu inför Norrtälje kommun en ny lärplattform för skolor, förskolor och fritidshem. Lärplattformen kommer att göra det enklare att ta del av information och följa elevers utveckling.

Norrtälje kommun lämnar det nuvarande systemet Fronter för att börja arbeta med ett nytt it-stöd bestående av webbtjänsterna Unikum, Tempus och Skola 24. Med den nya lärplattformen kommer elever, personal och vårdnadshare på ett enkelt och tydligt sätt kunna följa elevens kunskapsinhämtning. Som vårdnadshavare kommer man exempelvis att kunna rapportera frånvaro och ta del av scheman.

Unikum, Tempus och Skola 24

I Unikum tar du del av allt som rör elevens kunskapsutveckling, allt från planeringar, omdömen och betyg till utvecklingssamtal. Olika skolformer kommer att ha olika innehåll som följer respektive läroplan.

Tempus används av förskolan och fritidshemmet för att registrera närvaro. Här kan du som vårdnadshavare sjukanmäla ditt barn.

Grundskolan och gymnasiet använder sig av Skola 24 för att registrera närvaro samt för sjukanmälan.

Varför byter Norrtälje kommun till en ny lärplattform?

Den nya lärplattformen är anpassad för nutidens lärande med återkoppling och måluppfyllelse. Det läggs idag extra vikt på formativ bedömning och tydliggörande av mål och kunskapskrav i varje verksamhets respektive läroplan. Det är avgörande att alla pedagoger ger barn och elever ständig återkoppling och för lärandet framåt. Effekten blir att alla barn och elever får det stöd som just de behöver för att lyckas i sitt eget lärande och för en ökad måluppfyllelse. I detta arbete är den gemensamma lärplattformen en central komponent.

Vad händer med Fronter?

Fronter som är vår befintliga lärplattform möter inte de behoven som barn och elever har idag, och kommer att fasas ut långsamt under hösten 2018.

När sker bytet?

Den nya lärplattformen är redan i drift för grundskolan, fritidshemmet, grundsär, gymsär och gymnasiet, den 1 september för förskolan. Information om implementeringen sker på varje enskild enhet. Vuxenutbildningen kommer att arbeta i Fronter ett tag till.

Hur använder man den nya lärplattformen?

Alla länkar, appar, information och instruktioner finns samlat på sidan för lärplattormen.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.