Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Chatta med oss
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Paraffin i vattnet kring Fogdö

10 april 2018

Det har upptäckts att det flutit iland klumpar av paraffin längs kuststräckan vid Fogdö.

Uppdatering 2018-07-04:

Enligt kommunens och Kustbevakningens bedömning är paraffinet som hittats i Roslagens skärgård under vår och sommar 2018 ofarligt och det går bra att själv plocka upp och kasta bort det i den egna soptunnan, men använd för egen bekvämlighets skull handskar vid hanteringen, eftersom paraffinet kan vara nedsmutsat eller kladdigt.

Större mängder hanteras som ett nedskräpningsärende hos kommunen.

Uppdatering 2018-04-27:

Norrtälje kommun har undersökt de platser längs den norra kuststräckan där paraffin hittats och det visar sig att mängden paraffin är relativt liten, med undantag för någon enstaka plats. Platser som är utpekade som särskilt skyddsvärda ur miljösynpunkt inventeras mer i detalj av kommunens ekologer.

Utifrån inventeringen bedömer kommunen att det inte finns behov av en större saneringsinsats. Enstaka särskilt drabbade platser och kommunens badplatser kommer att rensas från allt paraffin.

Om det upptäcks nya platser med större mängder paraffin uppmanar vi invånarna att anmäla detta enligt ordinarie anmälningsrutiner vid nedskräpning, alltså genom en felanmälan på kommunens hemsida, via kommunappen eller till kontaktcenter.

Vi vill också påminna om att det går bra att själv plocka upp paraffinet och samla in det i separata plastpåsar. Detta kan sedan läggas i den egna soptunnan som hushållsavfall. Använd dock för bekvämlighetens skull handskar eftersom paraffinet kan vara nedsmutsat eller kladdigt.

Uppdatering 2018-04-16 kl. 18:13:

Kustbevakningens och kommunens inventering med hjälp av båt och flyg visar att påslagen av paraffin återfinns främst på den norra kuststräckan. Platsbesök kommer genomföras på fyndplatser av kommunpersonal under tisdag och onsdag för att bedöma mängden. Kommunen kommer därefter forma inriktning om insamling av paraffinet.

De i området känsliga områden med höga skyddsvärden kommer att vara prioriterade för kommunens insatser. Vår och Kustbevakningens bedömning är att paraffinet är ofarligt, det går bra att själv plocka upp paraffinet – men använd för säkerhets skull handskar och samla in i separat plastsäck som kan läggas i den egna soptunnan.

Uppdatering 2018-04-11 kl. 16.08:

Kustbevakningen (KBV) har bedömt att läget inte är akut och planerar en överflygning under fredagen den 13 april. Därefter görs en bedömning av utbredning och omfattning av läget. Med grund på den bedömningen tas sedan beslut om eventuella behov av insatser för att ta bort paraffinet.

2018-04-10:

Kustbevakningen har undersökt och konstaterar att det rör sig om Paraffin, omfattning och utbredning är än så länge oklar men besked om detta väntas under imorgon onsdag den 11 april.

Vistas du i området och upptäcker klumpar som flutit i land? Kontakta Norrtälje kommun på 0176-710 00 så hjälper du oss att bedöma utbredningen.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.