Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Åtta nya naturreservat i kommunen

9 januari 2018

Länsstyrelsen har beslutat om åtta nya naturreservat i Norrtälje kommun. Det betyder att det nu finns 106 olika naturreservat här.

Myrbacken naturreservat

Myrbacken (märkt med blå ram) är en av de nya naturreservaten i Norrtälje kommun. Karta: Naturvårdsverket

Fakta: De nya naturreservaten i Norrtälje kommun är Digermyren (har överklagats), Gammalbyberg, Grendalen, Hundsjön, Kråkmyren, Myrbacken, Småbodarna och Österslumpen. Gå in och sök på namnen i kartan på den här sidan (klicka på länk) så hittar du exakta läget på respektive plats.

Det finns över 4 500 naturreservat i Sverige, och av dessa finns 106 i Norrtälje kommun. Under 2017 ansågs åtta nya områden i kommunen som skyddsvärda och blev därför klassade som naturreservat genom beslut av länsstyrelsen.

- I Norrtäljes fall handlar det framförallt om skogar med höga naturvärden. Det är gammal skog som inte varit föremål för skogsbruk. Det har inte avverkats eller gallrats och skogen har fått utveckla sig naturligt. Man hittar där en blandning mellan gamla och unga träd och död ved i olika nedbrytningsstadier, säger Björn Carlberg, ställföreträdande naturvårdschef vid länsstyrelsen i Stockholm.

Naturreservat bildas vanligen för att bevara och vårda naturvärden och biologisk mångfald men också för att tillgodose områden för friluftslivet. Ett naturreservat kan hysa fler olika naturmiljöer och inrättas av kommunen eller länsstyrelsen. Det kan komma tips från markägare och allmänheten om vilka områden som borde skyddas. Skogsstyrelsen gör också noggranna inventeringar över naturvärden, som fungerar som underlag för beslut kring vilka områden som behöver skyddas.

Det finns vissa regler som styr vad man får och inte får göra i ett naturreservat. Här är det exempelvis inte tillåtet att bryta sönder kvistar, förstöra berg och sten (genom att rista eller hacka), här får man inte heller göra upp eld någon annanstans än förberedda eldningsplatser, det är inte tillåtet att störa djurlivet och så vidare.

- Vi uppmuntrar verkligen till att besöka något av alla naturreservat som finns. Vissa av dem är kanske inte så lättillgängliga, beroende på om det finns vägar i närheten eller inte. Men i Norrtälje finns det gott om skyddade områden att besöka. Ett exempel är Norrskogen, som ligger ganska lättillgängligt vid sjön Erken, säger Björn Carlberg.

Norrtälje är även representerat i listan över Sveriges 29 nationalparker. Ängsö ligger i skärgården utanför Bergshamra och området bjuder på stor blomsterprakt och ett odlingslandskap från 1800-talet. Ängsö utsågs 1909 och är därmed en av Sveriges första nationalparker.

FaktaBåde kommunen och staten (via länsstyrelsen) kan fatta beslut om naturreservat. Av dagens 106 naturreservat i Norrtälje kommun förvaltas åtta av kommunen: Lindholmen, Vigelsjö, Rönnskärs udde, Oxnäset, Fäviksgrundet, Linkudden, Marum och Rörvik. Läs mer om naturreservat och vad som gäller där.

Beslut om nationalparker fattas däremot av riksdagen, efter förslag från regeringen.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.