Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Vattnet är åter tjänligt på Rådmansö skola

18 december 2017

Vi har nu tre godkända provsvar avseende vattenkvaliteten på Rådmansö skola efter inkopplingen av kolfiltret i reningsanläggningen. Proverna är tagna 2018-02-22, 2018-03-02 och 2018-03-12 och värdena på Trikloretylen ligger alla under gränsvärdena. Därför kommer nu den provisoriska färskvattentanken att tas bort och anläggningen kopplas in på den befintliga brunnen.

Uppdaterat fredag 16 mars 2018

Vi har nu tre godkända provsvar avseende vattenkvaliteten på Rådmansö skola efter inkopplingen av kolfiltret i reningsanläggningen. Proverna är tagna 2018-02-22, 2018-03-02 och 2018-03-12 och värdena på Trikloretylen ligger alla under gränsvärdena.
Därför kommer nu den provisoriska färskvattentanken att tas bort och anläggningen kopplas in på den befintliga brunnen.

 

Uppdaterat onsdag 3 januari 2018, kl. 17.20
Vi har nu även fått svar på de luftprover vi tagit och de visar värden långt under de gränsvärden som finns, och enligt IVL Svenska Miljöinstitutet betyder det närmaste obefintliga risker för dem som vistats i lokalerna. Vattnet i brunnen klassas fortfarande som otjänligt och vi kommer därför koppla in en separat vattentank till skolans vattensystem. Därför kommer terminen starta som planerat på onsdag den 10 januari och elevernas skolgång kommer inte påverkas. Personal på Rådmansö skola har fortsatt direktkontakt med berörda vårdnadshavare.

Uppdaterat fredag 29 december 2017, kl. 16:30
Orsaken till att vattnet är fortsatt otjänligt fortsätter att utredas. Idag fredag har vi tagit ytterliggare prover. Provsvaren på de luftprov som tidigare tagits väntas komma i början av vecka 1, 2018. Personal på Rådmansö skola har fortsatt direktkontakt med berörda vårdnadshavare. Vi återkommer så snart vi har ny information.

Uppdaterat fredag 22 december 2017, kl. 18:00
Vi har i dag fredag 22 december fått svar på det vattenprov som togs den 18 december. Provsvaret visar att vattnet fortfarande klassas som otjänligt. Under dagen har vi utökat våra provtagningar genom att ta vattenprov även i angränsande brunnar. En större utredning har påbörjats med hjälp av IVL Svenska miljöinstitutet. Vi avvaktar nu en preliminär åtgärdsplan från IVL under mellandagarna. Vi återkommer så snart vi har ny information.

Uppdaterat onsdag 20 december 2017, kl. 19.44
Norrtälje kommun har begärt två riskvärderingar för att få professionell och oberoende bedömning av hur detta kan ha påverkat elever och personal. Riskvärderingarna kommer från Livsmedelsverket och Centrum för arbets- och miljömedicin (SLL). Båda riskvärderingarna visar på i närmast obefintliga risker för elever och personal och rapporterna är helt samstämmiga. Ämnet trikloreten stannar inte i kroppen utan bryts antingen ner i levern eller lämnar kroppen. 

Utredning om varför ämnet överhuvudtaget finns i vattnet fortsätter. Resultat av de provsvar som togs i början veckan beräknas vara klara tidigast fredag 22 december. När det finns en samlad bild av läget och vad som är nästa steg kommer vi att återkomma med ytterligare information. 

Uppdaterat tisdag 19 december 2017, kl.13.26
Orsaken till att vattnet i provet var otjänligt fortsätter att utredas. Som ytterligare en försiktighetsåtgärd tar vi idag tisdag även luftprover. Svar på prover kommer tidigast på fredag 22/12. Personal på Rådmansö skola har kontakt med vårdnadshavarna. 

Uppdaterat måndag 17 december 2017, kl.17:18
Fredagen den 16 december visade resultat av provtagning av vattnet (som gjordes den 5 december) att vattnet på skolan var otjänligt. Som en försiktighetsåtgärd kommer därför Rådmansö skola att stängas från tisdag 19 december.

Orsaken till att vattnet i provet var otjänligt fortsätter att utredas. I dag måndag har vi tagit ytterligare prover på vattnet men svaret kommer tidigast på fredag 22/12. Som ytterligare en försiktighetsåtgärd kommer även luftprover att tas under tisdagen.
Resterande dagar av terminen kommer eleverna att vara på Lommarskolan för fritidsaktiviteter. 

Talespersoner:
Om skolan:
Magnus Persson, grundskolechef 

Om kommunens övriga agerande, ansvar mm press/media:
Lars Lindberger, kommunikationschef

Lördag 16 december 2017 - Otjäntligt vatten på Rådmansö skola
Ett provsvar som kom in under fredag eftermiddag på ett kemiskt vattenprov visar att vattnet på Rådmansö skola är otjänligt.
Vattenprovet visar på otillåtet hög halt av trikloreten. Ny provtagning kommer att ske måndag 18/12 och tills vi fått ett godkänt provsvar kommer kommunen att köra ut vatten till Rådmansö skola. Skolan är underrättad och vi uppdaterar här så snart vi har ny information.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.