Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Kapellskärs reningsverk moderniseras

6 september 2017

Norrtälje kommun expanderar stort och invånarantalet ökar kraftigt. Det ställer allt högre krav på avloppsreningsverken i kommunen och som ett led i satsningen på att kunna möta den framtida efterfrågan på Rådmansölandet moderniseras nu reningsverket i Kapellskär.

Kran droppar i handfat

Norrtälje kommun har ett ambitiöst program för att idag på bästa sätt försörja kommunens invånare med vatten och avlopp (VA) och samtidigt kunna möta framtidens krav. Som ett led i den satsningen startar nu utbyggnaden av avloppsreningsverket i Kapellskär.

Norrtälje kommun hanterar i dagsläget det största antalet enskilda avlopp av alla kommuner i Sverige. Det rör sig om över 30 000 fastigheter, där de flesta är fritidsboenden spridda över en stor yta, vilket skapar utmaningar för drift av såväl ledningsnät som reningsverksprocesser.

Den ökande etableringen av fastigheter på Rådmansölandet innebär att kapaciteten på reningsverket i Kapellskär måste utökas, samtidigt som en modernisering är nödvändig för att även i framtiden kunna möta de lagar och regler som styr tillstånd för reningsverk.

Utredningar, tillståndsansökningar och annan planering har nu lett till att Norrtälje kommun har fått de nödvändiga tillstånd från Mark- och miljödomstolen som krävs för att kunna påbörja en byggnation. Under hösten/vintern 2017 inleds upphandlingsprocessen för att hitta en entreprenör som genomför ombyggnaden. Enligt tillståndet, vilket också är kommunens målsättning, ska verket vara i drift senast 2020-06-30.

Utbyggnaden av reningsverket innebär en mångdubbling av kapaciteten och också att förutsättningarna för Mark- och miljödomstolens tillstånd gällande inkommande belastning av orenat avloppsvatten kommer att kunna uppfyllas under mycket lång tid framåt.

Fastighetsägare i de områdena på Rådmansölandet kommer erbjudas mer information och informationsträffar om tidsplan och prioritet vartefter upphandling och arbete fortskrider.

Klicka här för att läsa mer.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.