Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hurra för våra fritidshem!

9 maj 2017

Idag den 9 maj firar vi Fritidshemmens dag i vår kommun, liksom i hela landet. Häng med till Elmsta skolas fritids, där vårens tema är vänskap.

Fritids på Elmsta skola jobbar med vänskap som tema

Idag bjuder många fritidshem in föräldrar och andra intresserade till Fritidshemmens dag, för att de ska få uppleva livet på fritids. På Elmsta skola är dagen också final för vårens tema: vänskap. Barnen har jobbat med musik, rörelse, lera, film, skrivit dikter och gjort collage på temat. Grupperna har varit åldersblandade och idag visar de sina alster när föräldrarna kommer på drop-in-besök.

- Vi är en viktig verksamhet som ofta kommer vid sidan om, men på fritidshemmens dag visar vi att vi finns! säger Ulla Lüning, arbetslagsledare på Elmsta fritidshem. Just nu utbildar vi oss om fritids nya läroplan och för vår del handlar det om att fokusera mer på lärandet och inte bara göra saker av tradition. Att reflektera och utvärdera vår verksamhet tillsammans med barnen är ett exempel på hur vi höjer kvaliteten.

 

Vad gör man på ett fritidshem?
 
Fritidspedagogiken handlar om att lära, leva och utvecklas. Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt: Tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven. Innehållsmässigt genom att ge eleverna andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans bidrar skolan och fritidshemmet till elevernas allsidiga utveckling och lärande.
I vår kommun öppnades det första fritidshemmet 1971 i Ankaret på Hantverkargatan i Norrtälje - där busstationen nu ligger. Idag finns 31 fritidshem i kommunen: 24 kommunala och 7 fristående. Ungefär 82 % av kommunens barn i åldern 6-9 år går på fritids.  

 

Från arbetsstuga till en självklar och världsunik del av skolan

Fritidshemmen kom till i slutet av 1800-talet, för att fattiga barn med ensamstående mammor skulle ha någonstans att vara efter skolan och läsa läxor. Då kallades det för arbetsstugor, eftersom barnen också fick göra enkla jobb och på det sättet bidra till familjens försörjning. På 1940-talet tvättades fattigstämpeln bort, man bytte namn till eftermiddagshem och kommunen anställde förskollärare som ledde verksamheten. Under 60- och 70-talen, då allt fler kvinnor klev ut i arbetslivet, ökade antalet fritidshem rejält. På 90-talet flyttade 6-åringarna från förskolan till skolan och sedan dess är fritidshemmen en självklarhet för de flesta familjer. Det är bara de nordiska länderna som har fritidshem.  

Läroplanen för fritidshem reviderades förra året, med krav på höjd pedagogisk kvalitet: ”begreppet undervisning ska ges en vid tolkning i fritidshemmet, där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet”. Språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle, lekar och utevistelse är några av de områden fritids arbetar med. Fritidshemmens dag har firats varje år sedan 1986, för att uppmärksamma den unika och viktiga verksamheten.


Vill du veta mer om fritids?

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.