Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samverkansstyret lyfter lönen för skolledare och yrkesskickliga lärare

10 april 2017

De särskilt yrkesskickliga lärare som inte rymdes i höstens Lärarlönelyft får nu en löneökning. Även skolledarna omfattas av samverkansstyrets satsning.

Lärarlönelyftet var en statlig satsning som ägde rum hösten 2016. I processen kring vilka som skulle få del av lönesatsningen gjorde rektorer och förskolechefer i Norrtälje en bedömning av yrkesskickligheten hos dem som sökte, enligt överenskomna kriterier. De statliga medlen täckte sedan ett lönelyft för cirka 60 % av dem som bedömdes vara särskilt yrkesskickliga. Som sista urvalskriterium användes därför antal år i yrket.

Kommunal satsning  

Nu satsar samverkansstyret i Norrtälje 7 miljoner på en ramförstärkning i budgeten, i avsikt att komplettera Lärarlönelyftet. I de kommunala skolorna betyder detta att de cirka 70 särskilt yrkesskickliga förskollärare och lärare i grundskola och gymnasium som inte fick del av den statliga satsningen nu kommer att få en löneökning på ungefär 2500 kronor. Även förskolechefer och rektorer får ta del av samverkansstyrets lönesatsning. Deras lönelyft blir i genomsnitt 3500 kronor.  

Skickliga lärare är avgörande för kvaliteten i undervisningen – och skickliga skolledare skapar väl fungerande skolor. Nu ligger våra löner bra till i jämförelse med andra kommuner. Jag vill också belysa att detta är i linje med medarbetarstrategierna i Skolutvecklingsprogrammet. Nästa steg blir att förbättra arbetsvillkoren för lärare och skolledare, säger Olle Jansson (S), ordförande i Barn- och skolnämnden.  

För frågor, kontakta: 

Magnus Persson, verksamhetschef för grundskolan, tel 0176 71747, magnus.persson@norrtalje.se 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.