Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Chatta med oss
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Norrtäljemodellen utvecklas genom fördjupat samarbete

20 april 2017

Norrtälje kommun, kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och TioHundra AB inleder ett närmare samarbete på en rad områden. Chefsutbildning, miljö- och IT-frågor är några exempel där en samverkan kan ge kostnadseffektiva och välfungerande lösningar. Gemensam marknadsföring av Norrtäljemodellen planeras också.

– Det är naturligt att Norrtälje kommun och offentligägda TioHundra AB samverkar närmare. Vi är de största arbetsgivarna i kommunen och har många gemensamma beröringspunkter. På samma sätt är det naturligt att vi utvecklar kontakterna med kommunalförbundet, säger kommundirektör Ulla-Marie Hellenberg.

För att fördjupa samarbetet kommer de högsta tjänstemännen från Norrtälje kommun, TioHundra AB och kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje som är ansvariga för hälso- och sjukvården och omsorgen i kommunen, att träffas regelbundet i ett nytt mötesforum.

En rad frågor kommit upp på bordet där det kan bli aktuellt med ett närmare samarbete. Några exempel:

  • Bättre samverkan i lokalfrågor, kommunen äger många av de lokaler där TioHundra och kommunalförbundet bedriver verksamhet.
  • Tätare samarbete med kommunala verksamheter som ligger nära kommunalförbundet, som socialtjänst och barn- och elevhälsa.
  • Utvecklad samverkan i IT-frågor.
  • Övergång till fossilfri fordonsflotta.
  • Möjlighet till gemensam chefsutbildning i vissa frågor.

– Vi behöver också bli bättre på att tillsammans marknadsföra Norrtäljemodellen. Vi har ju ett unikt vård- och omsorgskoncept i den här kommunen. Vårt uppskattade och välfungerande akutsjukhus är ett mycket gott exempel, som säkert kan få fler att välja Norrtälje som sin nya hemkommun, säger förbundsdirektör Christian Foster.

– Sedan tidigare har vi flera goda exempel på hur vår samverkan ger god effekt. Tack vare vår nära kontakt med kommunalförbundets biståndshandläggare, med gemensam vårdplanering och täta möten, har vi nästan helt eliminerat problemet med medicinskt färdigbehandlade som måste ligga kvar på sjukhus i väntan på plats på äldreboende. Där är Norrtälje kommun ett föredöme i Sverige. Tillsammans kan vi bli ännu bättre inom fler områden, säger TioHundra AB:s VD Peter Graf.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.