Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Chatta med oss
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Arbetet mot kränkande behandling i förskola och skola förstärks

17 mars 2017

Efter en egen utvärdering av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering, ser vi behov av förstärkningar av såväl det förebyggande som åtgärdande arbetet i förskola och skola.

Barn leker på skolgård

Som huvudman för förskolor och skolor har vi ansvar för att känna till och följa upp arbetet mot kränkningar på förskolor och skolor. En nyligen genomförd utvärdering visar behov av förstärkning, som vi kommer att genomföra med två fokus:   

  • Förebygga och åtgärda på plats. Vi säkerställer att skolor och förskolor följer framtagna rutiner för såväl förebyggande som åtgärdande arbete. Här krävs fortsatta uppföljningar på varje skola, liksom utbildningsinsatser för skolpersonal och trygghetsteam.
  • Rapportering till huvudmannen. Detta är nödvändigt för att vi ska ha en samlad bild och möjlighet att följa upp och stödja skolornas arbete med utredningar och åtgärder. Med start nästa vecka införs ett nytt förbättrat digitalt stöd för anmälan och framtagande av åtgärdsplaner ute i våra verksamheter.

Flera förskolor och skolor är aktiva på området, men nu säkerställer vi att alla verksamheter har en hög ambitionsnivå och följer våra gemensamma riktlinjer.

En förskola HBTQ-certifieras

Ett förebyggande arbete mot diskriminering pågår i samtliga förskolor, inom ramen för projektet ”Tusen färger – språk, interkulturalitet och normmedvetenhet i förskolan”. En av våra förskolor kommer att bli en pilotförskola och HBTQ-certifieras med stöd av RFSL. Efter utvärdering av detta fattas beslut om nästa steg.

”Alla barn, familjer och personal ska känna sig välkomna och inkluderade i våra förskolor. Då behöver vi fundera över sådant som vilka barnböcker vi läser och vilka lekar vi uppmuntrar. Detta blir en spännande utmaning för oss när vi HBTQ-certifierar en förskola” säger Olle Jansson (S), ordförande i barn- och skolnämnden.

  

Vill du veta mer?

Kontakta: Magnus Persson, verksamhetschef för grundskolan, eller Helen Langvad, verksamhetschef för förskolan.

 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.