Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Rodengymnasiets elever har höjt betygssnittet

22 december 2016

Skolverket visar i färsk statistik att Rodengymnasiets elever lyckas allt bättre när det gäller betygen. Samtidigt ökar andelen elever som avbryter sina studier eller går ut utan fullständiga betyg.

Rodengymnasiets betygssnitt höjdes förra läsåret, från 13,6 till 14,0 på en skala från 0 till 20. Det största klivet framåt står yrkesprogrammen för. I juni i år låg yrkesprogrammens snittbetyg på 13,8 betygspoäng, jämfört med 12,9 i fjol. Genomsnittligt betygspoäng för yrkesprogram i riket är 13,0. Det program som lyfte sitt betygsresultat mest är El- och energiprogrammet. Särskilt glädjande är att så många som 86 % av el-eleverna även lade till kurser på schemat som gjorde dem behöriga att söka in på högskola eller universitet efter studenten.

De högskoleförberedande programmen ligger kvar på samma betygssnitt som 2015, vilket är 14,1 betygspoäng. Genomsnittet i riket är 14,6. Naturvetenskapsprogrammet ligger högst på 15,5 betygspoäng, men det program som höjde sig mest i år är samhällsvetenskapsprogrammet, som i juni landade på 13,4 poäng. 

Allt fler elever hoppar av gymnasiet eller slutar utan fullständiga betyg

När det gäller genomströmningen, att elever slutför sina gymnasiestudier på de avsatta tre åren och går ut med examen, så har Rodengymnasiet tappat jämfört med förra året. Vi eftersträvar en genomströmning på 100 %, att alla elever som påbörjar en gymnasieutbildning kan gå i mål på avsatt tid, med betyg i alla ämnen.

Av de elever som började gymnasiet 2012 var det 60 % som tog examen i juni i år, jämfört med 64 % i fjol. Ett glädjande undantag är Bygg- och anläggningsprogrammet, där 89 % av de elever som påbörjade utbildningen 2012 gick i mål med examen i år, jämfört med 50 % av årskullen innan.

Genomströmningen på de högskoleförberedande programmen har sjunkit, från 80 % förra året till 69 % i år. Flest avhopp, eller att elever går ut utan fullständiga betyg, sker på teknikprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet.

Såväl utbildningsnämnden som Rodengymnasiets skolledning har identifierat genomströmningen som det viktigaste utvecklingsområdet, eftersom just gymnasieexamen är avgörande för en ung person som ger sig ut på arbetsmarknaden eller vill studera vidare. Rektorerna har satt in åtgärder för att tidigt identifiera de elever som behöver stöd, samt ökat resurserna till elevhälsan.  

Gemensamt för de program som ökar såväl examinationsgrad som genomsnittsbetyg, är väl fungerande lärarlag som utnyttjar möjligheterna till kollegialt lärande, samarbetar väl kring eleverna och har höga förväntningar på dem. Ett utvecklingsarbete pågår på hela Rodengymnasiet i dessa frågor.   

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.