Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nya avgifter för förskola, fritids och familjedaghem

6 december 2016

Från den 1 januari 2017 höjs avgiftsnivåerna för förskola, fritidshem och familjedaghem eftersom Skolverket höjer inkomsttaket för maxtaxa.

Skolverket ger statsbidrag till Sveriges kommuner som kompensation för att de har maxtaxa för förskola, fritidshem och familjedaghem. Från den 1 januari 2017 är det nya inkomsttaket för maxtaxa 45 390 kronor. Det innebär att den högsta avgiftsnivån höjs från 1 313 kronor per barn till 1 362 kronor per barn.

Enhetstaxa
Från 1 januari 2017 har Norrtälje kommun även valt att införa enhetstaxa i förskola, fritidshem och familjedaghem, vilket innebär att du betala lika mycket oavsett hur många timmar per vecka barnet går på förskola.

Avgift förskola barn 0-3 år

  Avgiftstak **     Maxavgift    

Yngsta barnet              

3 % 1 362 kr/mån
Näst yngsta barnet 2 %    908 kr/mån
Nästkommande barn 1 %    454 kr/mån
Från fjärde barnet 0 %        0 kr/mån

Avgift förskola barn 3-6 år (september - maj) *

  Avgiftstak **    Maxavgift kr   
Yngsta barnet                2%    908 kr/mån
Näst yngsta barnet 1% 454 kr/mån
Nästkommande barn 0%     0 kr/mån
Från fjärde barnet 0 %     0 kr/mån

Avgift förskola barn 3-6 år (juni - augusti)

  Avgiftstak **    Maxavgift   

Yngsta barnet               

3 %  1 362 kr/mån
Näst yngsta barnet 2 %     908 kr/mån
Nästkommande barn 1 %     454 kr/mån
Från fjärde barnet 0 %         0 kr/mån

** Avgiftstaket innebär att du betalar högst den angivna andelen av hushållets disponibla inkomst upp till avgiftstaket som är 45 390 kronor per månad.

* Alla barn i åldern 3-6 år har rätt till avgiftsfri allmän förskola 15 timmar per vecka, under skolans läsår. Detta gäller från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Under juni – augusti är avgiften samma som barn 0-3 år.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.