Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nu lyfter vi kvalificerade lärare

25 augusti 2016

Som en del i skolutvecklingsprogrammet har arbetsutskottet i barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden kommit överens om en fördelning av lärarlönelyftet. Satsningen innebär att en kvalificerad lärare, förskolelärare eller fritidspedagog har möjlighet att öka sin lön med 1500, 2500 eller 3500 kr per månad.

Av totalt 529 lärare inom förskola, skola och fritidshem får nu 270 ta del av lärarlönelyftet som är en statlig satsning för att ge Norrtälje kommun möjlighet att lyfta kvalificerade lärare ytterligare. Norrtälje kommun får cirka 12 miljoner kronor per år som sedan fördelas mellan de båda nämndernas olika verksamheter.

De lärare, förskolelärare och fritidspedagoger som uppfyller kriterierna i en fastlagd bedömningsmodell kommer få ett varaktigt lönepåslag med antingen 1500, 2500 eller 3500 kr per månad.

- Det här är en viktig satsning för att höja läraryrkets status. Skickliga lärare är skolans främsta resurs. Det är bra att denna satsning på att höja lärarnas löner verkligen genomsyrar elevens hela utbildningsresa, från förskolan till gymnasiet, säger Hanna Stymne Bratt (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Syftet med satsningen är bland annat att höja läraryrkets status och på så sätt bidra till en ökad kvalitet, som i sin tur bidrar till förbättrade resultat i skolan. Vår förhoppning är att fler lärare som sökt sig till andra yrken kommer tillbaka och framför allt stannar kvar. Det skapar en bättre miljö med ökad kvalitet och förbättrade resultat, det är viktigt för både barn, elever, lärare och pedagoger.

- Det här är ett viktigt steg framåt i de medarbetarstrategier som tagits fram i skolutvecklingsprogrammet. Det känns extra bra då vi har en bred övergripande politisk samsyn i frågan. Vi i Norrtälje kommun har dessutom valt att permanenta den här löneökningen, vilket vi ser som oerhört viktigt för det långsiktiga arbetet, säger Olle Jansson (S), ordförande i barn- och skolnämnden.

Här kan du läsa mer om skolutvecklingsprogrammet

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.