Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skolutredningen är klar

13 januari 2016

HRM Affärsutveckling har på uppdrag av Norrtälje kommun tagit fram ett förslag till en utvecklingsplan för en attraktiv skola, en högre utbildningsnivå och höjda kunskapsresultat, med fokus på eleverna i de kommunala grundskolorna.

Det finns en stark politisk vilja att ”kunskapsresultaten i skolan ska förbättras och utbildningsnivån höjas”. Norrtälje kommun har grundskolor i tätort men även belägna ute i skärgården och oavsett vart eleverna bor har de rätt till en likvärdig utbildning av högsta kvalitet, med rätt verktyg, som gör att de kan utvecklas optimalt och göra medvetna livs- och yrkesval.

Under 2015 fick HRM Affärsutveckling i uppdrag att göra en utredning för att stödja kommande beslut och inriktning för de kommunala grundskolorna.

En viktig och känslig fråga som dök upp under arbetet var ”småskolornas” vara eller icke vara. Uppdraget innebar inte att HRM Affärsutveckling skulle peka ut skolor som ska utvecklas, slås samman eller avvecklas. De har däremot valt att ta fram en idé om en modell för att hantera denna typ av frågeställningar. Idén är tänkt att fungera som ett verktyg för tjänstemän och politiker inför viktiga och komplexa beslut gällande skolstruktur och resursfördelning.

Rapporten lyfter följande utvecklingsområden för att stärka skolans kvalitet, förbättra kunskapsresultaten och höja utbildningsnivån:

  • Förbättra kommunikationen – i alla led, från politiker och tjänstemän till rektorer, lärare, elever och föräldrar.
  • Arbeta brett med beteenden, attityder och värderingar kring synen på och vikten av utbildning och skola.
  • Stärka samsynen, tilliten och förtroendet – i alla led, från politiker och tjänstemän till rektorer, lärare, elever och föräldrar.
  • Utveckla och förändra organisationen – med klok förändringsledning, där förändringsledning innebär att på ett strukturerat tillvägagångssätt över tid ledsaga och samspela med individer, grupper och organisationer från ett nuläge till ett önskvärt framtida läge.
  • Förbättra och stärka organisationens olika gränssnitt, det vill säga mellan politik och förvaltning, förvaltning och verksamhet (skolor), förvaltning/verksamhet/politik och hemmen.
  • Fatta beslut om en långsiktigt hållbar fysisk skolstruktur – förbered, planera för och kommunicera skolors utveckling, sammanslagning eller avveckling. Tala klarspråk.

För att nå framgång i skolan tar rapporten även upp följande nyckelfaktorer:

  • Att stärka ledarskapet – i alla led, inte minst rektors roll och funktion
  • Att lyfta fram lärarna – höja läraryrkets status och attraktionskraft
  • Att ha höga förväntningar – i alla led
  • Att enas om skolans mål – med kontinuitet och långsiktighet

På sidan 10 i utredningen har vi upptäckt att  i tabellen är elevantalet  på många skolor felaktiga.Här kommer en faktagranskad och reviderad version!

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.