Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dagens Lärare: Fredrik Carlnäs Rodengymnasiet

2 november 2015

Från idag och fram till mitten av december kommer vi, tre dagar i veckan, att lyfta ett antal av alla de lärare i Norrtälje kommun, som varje dag gör sitt bästa för att vi ska nå målet med en höjd kunskaps- och utbildningsnivå.

Fredrik Carlnäs, gymnasielärare i engelska, idrott och hälsa på Rodengymnasiet

Varför gillar du att vara lärare?

-Jag trivs i rollen som gymnasielärare och försöker aktivt förmedla ett lärande förhållningssätt till mina elever och kollegor i allt jag gör. Båda mina ämnen, engelska och idrott, är färdighetsämnen så det faller sig ganska naturligt för mig att arbeta med att utveckla elevernas förmågor. Jag arbetar mycket elevcentrerat och använder ofta eleverna som lärresurser för varandra. Jag tror på att arbeta med stora komplexa uppgifter och låta eleverna producera mycket.

Vad behöver skolorna i Norrtälje kommun göra för att bli ännu bättre? 

-Att rekrytera bra personal i alla led och skapa goda förutsättningar att fokusera på kärnverksamheten. Jag är vän av kollegialt lärande och ser redan goda resultat av det vi gör på Rodengymnasiet. Det är bra att låta enskilda lärare fördjupa sig inom olika områden och sedan dela med sig till kollegiet. Det viktigaste av allt är att vi som lärare etablerar en god och förtroendefull relation till eleverna. Åtskilliga undersökningar har genomförts som visar på att elever som känner att lärarna tror på deras förmåga att utvecklas också gör det i större utsträckning än elever som känner att läraren inte tror på deras utvecklingskapacitet. 

Just nu pågår Skolutredningen i Norrtälje kommun, en process där politiker, tjänstemän, skolledare och lärare är engagerade i att ta fram en likvärdig utbildning för varje elev.

Enligt översiktsplan 2040 ska kvaliteten höjas på alla utbildningsnivåer, det ska aktivt satsas på lärarna och ett starkt ledarskap i skolorna.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.