Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Att tänka på inför slamtömning

Här beskrivs vad som behöver vara säkerställt inför slamtömning för att undvika utebliven tömning och avgift för bomkörning.

Personal som tömmer en slamavskiljare

Tömning av fettavskiljare

Vad du behöver säkerställa inför tömning av fettavskiljare

Tömning av slamanläggning/avlopp

Som fastighetsägare ansvarar du för att din slamanläggning kan tömmas på ett arbetsmiljöriktigt sätt. Om brister i punkterna nedan gör att vi inte kan tömma anläggningen behöver du betala en bomkörningsavgift för vårt besök på fastigheten. Den tömning vi återkommer till fastigheten och utför efter en bomkörning kostar mer än en ordinarie tömning. 

Vägen fram till fastigheten

 • Vägen och slambilens uppställningsplats ska ha tillräckligt utrymme och vara framkomlig utan hinder. Vändplats ska finnas om du bor vid en återvändsgata/väg, se länk nedan.
 • Vägen, uppställningsplatsen och vändplatsen ska vara hårdgjorda och klara belastningen av ett tungt fordon, även vid våt väderlek.
 • Om vägbom finns ska renhållningsavdelningen i god tid ha fått en nyckel eller låskod.
 • Har du en robotgräsklippare som saknar begränsningskabel mot väg där slambilen tar sig fram och/eller slambilens uppställningsplats, behöver du ha uppsikt över klipparen för att undvika att den skadas av bilen.
 • Även vintertid - Vägen, uppställningsplatsen och vändplatsen ska vara upplogad till det utrymme slambilen behöver och vara halkfri. 
 • Vid tömning från slamfärja - Båtar, bojar eller annat får inte hindra färjan att angöra, färjan är cirka 8 meter bred. 

Slambilens uppställningsplats, vändplats och utrymme bilen behöver

Från renhållningsfordon till slamanläggning eller koppling

 • Sträckan för slangdragning fram till tömningspunkten ska vara fri från hinder som exempelvis staket, trädgårdsmöbler, planteringar och hög växtlighet som försvårar tömningsarbetet. 
 • Även vintertid - Sträckan för slangdragning ska vara framkomlig och halkfri.

Slamskylt 

 • Slamskylt ska vara placerad minst 1 meter ovan marknivå intill respektive anläggning som ska tömmas. Vid egen sugledning ska även en skylt finnas vid sugledningens koppling närmast slambil/slamfärja.
 • Skylten ska vara väl synlig för personalen, även om det är mycket snö eller har snöat.
 • På skylten ska tydligt framgå fastighetsbeteckning och typ av anläggning som anges enligt förkortning:  
  SLT = för sluten tank 
  BDT = för slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten (BDT-avlopp)
  BDTMini = som ovan med minireningsverk
  WC = för slamavskiljare för vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten (WC-avlopp)
  WCMini = som ovan med minireningsverk

Ha gärna skylten uppsatt året om för att inte missa att sätta upp den inför tömning och riskera en bomkörningsavgift. Ny eller ytterligare skylt beställs via Kontaktcenter.

Brunnslock och anslutningar

 • Eventuell egen lös sugledning ska vara utlagd av fastighetsägaren inför tömning. Information om sugledning finns på länken längre ner på sidan 
 • Buskar och sly ska vara bortröjt så personalen kan arbeta runt tömningspunkten utan att få dessa i ansiktet.
 • Lock och kopplingar ska vara lättåtkomliga, inga överbyggnader får finnas. 
 • Lock ska vara utan prydnader och framgrävda om de ligger under eller i höjd med marknivån.
 • Lock får väga max 15 kilo om det kan lyftas av och max 35 kilo om det går att skjuta åt sidan.
 • Låsanordning/muttrar ska enkelt kunna låsas/skruvas upp för hand utan några verktyg.
 • Även vintertid - Se till att lock/kopplingar inte är fastfrusna, ta bort snö och is från lock. 

Tänk på att öppna eventuella luftningsventiler till den slutna tanken inför tömning.

Vid minireningsverk

 • En tömningsinstruktion på svenska ska finnas tillgänglig för personalen i direkt anslutning till verket.
 • Det ska vara tydligt utmärkt var i verket tömning ska ske.
 • Känsliga delar i verket ska vara skyddade.

Tänk på att uttjänt fosforfälla/fosforfilter ska hämtas av kommunens entreprenör.
Hämtning av fosforfälla/fosforfilter

Eventuell återfyllnad av verket i samband tömning behöver i förväg beställas via Kontaktcenter. Återfyllnad kan inte erbjudas i skärgården.
Avgift för återfyllnad av minireningsverk


Vi bekräftar vårt besök

Vid vårt besök på din fastighet lämnas ett meddelande på slamskylten som bekräftar att vi har tömt anläggningen alternativt att tömning inte har kunnat utföras. 

Om anläggningen inte har blivit tömd

Har du säkerställt att tömning kan utföras enligt ovan men ändå inte fått tömt behöver du reklamera det inom en månad från den uteblivna tömningen för att vi ska kunna handlägga din reklamation.

Om din obligatoriska tömning inte har kunnat utföras på grund av väderförhållanden (snö och is) återkommer vi så snart väderförhållandena är bättre och tömmer anläggningen. I dessa fall behöver du inte betala för en bomkörning. Har du beställt extra tömning eller jourtömning måste du säkerställa att tömning kan utföras oavsett väderförhållanden för att undvika avgift för bomkörning.

Dina kommande slamtömningar

Här beskrivs hur du enkelt kan ha koll på när dina slamtömningar sker

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.