Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Våld och förtryck i olika former

Våld kan förekomma i alla relationer oavsett ålder, kultur, religion, etnicitet och social tillhörighet. Våld och förtryck kan komma i olika skepnader och behöver inte enbart vara fysiskt. Här kan du läsa mer om olika former av våld och förtryck.

Stenar på en sten.

Olika former av våld och förtryck

Fysiskt våld

Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och handling som uppfattas som obehag, orsakar fysisk smärta eller skadar dig.

Läs mer om fysiskt våld

Sexuellt våld

Sexuellt våld är när du blir tvingad att delta i eller se på sexuella handlingar mot din vilja.

Läs mer om sexuellt våld

Psykiskt våld 

Psykiskt våldär kränkningar med ord och handlingar som riktar sig mot din person, egendom eller människovärde. Det kan handla om verbala kränkningar, isolering, hot och kontroll av olika slag.

Läs mer om psykiskt våld

Ekonomiskt förtryck 

Ekonomiskt förtryck av en närstående ses också som våld. Det kan uttryckas genom ekonomiska hot, begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar eller att tvinga dig att utföra ekonomiska olagligheter.

Läs mer om ekonomiskt förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är den starka kontroll som utövas mot någon i familjen eller gemenskapen med hänvisning till den skam familjen eller gemenskapen drabbas av om någon bryter mot hederskodexen, som gäller för gruppen. Hedersrelaterat våld och förtryck kan förekomma i alla familjer/släkter oberoende av religion, födelseland och kulturell tillhörighet.

Läs mer om hedersrelaterat våld och förtryck

Den traumatiska bindningen

En våldsam relation skapas gradvis i sju olika steg. När stegen är avklarade har man skapat en traumatisk bindning till våldsutövaren. Det är den traumatiska bindningen som i sin tur skapar hinder att lämna våldet.

Läs mer om den traumatiska bindningen

Våld mot personer med funktionsvariationer

Kvinnor och barn som har funktionsvariationer löper tre gånger högre risk för våld än personer utan en funktionsvariation. I många avseenden kan den våldsutsatta vara i beroendeställning till andra och detta kan utnyttjas av våldsutövaren.

Läs mer om våld mot personer med funktionsvariationer

Våld i samkönade relationer

Våld i nära relationer är inte nödvändigtvis kopplat till genus eller könsidentitet. Visste du att våld i nära relationer är mest förekommande i lesbiska relationer?

Läs mer om våld i samkönade relationer

Våld mot kvinnor i beroendeproblematik

Våld mot kvinnor i beroendeproblematik är ett av dagens största samhällsproblem. Beroendeproblematik hos målgruppen är en konsekvens av våldet.

Läs mer om våld mot kvinnor i beroendeproblematik

Barn och ungdomar som upplever våld i familjen

Barn och ungdomar kan bevittna eller uppleva att någon som står dem nära använder våld mot någon annan i familjen. Ibland kan de själva utsättas för våld om de går in för att skydda den som är utsatt.

Kontakt
  • Mottagningen för barn och unga samt våld i nära relation - Socialkontoret
  • 0176-710 43 Socialjouren (kvällar och nätter) 08- 410 200 40
Senast ändrad: 2023-03-17