Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Förebyggande arbete mot självmord

Psykisk ohälsa är i dag en av våra vanligaste folkhälsosjukdomar som i värsta fall kan leda till självmord.  Efterfrågan om kunskap och ett långsiktigt förebyggande arbete kring suicid (självmord) har efterfrågats bland både professionella och invånare i vår kommunen. Trygg i Norrtälje kommun arbetar sedan flera år tillbaka, strategiskt med frågan och eftersträvar att höja kunskapen inom ramen för området.

En flicka sitter i skogen med huvudet framåtlutat.

När vi möter unga människor med funderingar och frågor inom ämnet, är det viktigt att vi vågar fråga och orkar stå kvar och lyssna. Då behövs kunskap och förståelse för detta viktiga ämne. Vi är flera aktörer som arbetar med att höja kunskap kring detta, främst hos vuxna som möter barn och unga i sitt arbete inom skola och fritid men också andra aktörer som träffar människor i alla åldrar i vår kommun. 

Suicidprevention

Efterfrågan om kunskap och ett långsiktigt förebyggande arbete kring suicid har efterfrågats bland professionella och hos invånare i kommunen. Sedan 2013 arbetar Trygg i Norrtälje kommun samordnande och utvecklande inom detta område. Fokus är på bred samverkan mellan flera aktörer som jobbar med barn, unga, vuxna och seniorer i vår kommun. 

Inledningsvis utbildades 150 personer inom suicidprevention, (som är ett förebyggande arbete mot självmord och självskadebeteende). Arbetet har fortsättningsvis resulterat i:  studecirklar inom området suicidprevention, ett professionellt nätverk har bildats Suicid Preventivt Nätverk Norrtälje - SPNN. Det har även startat en lokalförening inom SPES i vår kommun. Vi arbetar i bred samverkan för att både öka kunskapen och förståelsen inom omrrådet men även att införa flera förebyggande aktiviteter inom tex skolan. 

Stöd till elever och föräldrar

Alla kommunala skolor som har utbildad personal i suicidprevention. Om du som är orolig eller har frågor kring detta, så kan du vända dig till elevhälsan på resepktive skola eller någon av nedanstående aktörer: 

  • Skolsköterska eller kurator på ditt barns skola
  • Vårdcentral eller annan läkarmottagning
  • Psykiatrisk mottagning
  • Samtalsmottagningen i Norrtälje, tel 0176 - 32 64 60,  är öppen måndag till torsdag 8:00 - 16:30 och fredag 8:00 - 15:00

  • Självmordslinjen, tel:  90101 eller chatt. Vi har öppet dygnet runt.

  • Jourhavande medmänniska, tel:  08 702 16 80, alla dagar mellan 21.00 - 06.00

  • BRIS vuxentelefon - om barn, 077 150 50 50, måndag - fredag kl 9.00 - 12.00

 

Nedan hittar nu även fler länkar och telefonnummer dit du kan vända dig

Kontakt
  • Sofie Ahlholm - Folkhälsostrateg
  • 0176 - 746 69, 070- 639 08 14
  • Trygg i Norrtälje kommun, Hantverkaregatan 20b, 761 30 Norrtälje
Senast ändrad: 2023-07-25