Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Arbetsmarknadscenter

Arbetsmarknadscenter jobbar med att hjälpa personer att bli självförsörjande. Vi hör till Socialkontoret och får våra deltagare ifrån andra avdelningar inom förvaltningen.

Om du är berättigad till försörjningsstöd kan du få hjälp av Arbetsmarknadscenter i Norrtälje. Här har du möjlighet att få stöd och vägledning i ditt arbetssökande samt även möjlighet till praktik.

Vi fokuserar på aktiviteter och arbete på deltagarnas villkor. Inom enheten finns vår verksamhet Resurspoolen som är den praktiska gruppen. Där arbetar vi med utestädning, interna möbeltransporter, olika aktiviteter i vår textilverkstad samt snickeri. Deltagarna arbetar under handledning med dessa uppgifter och allt möjligt annat som kan dyka upp. 

Arbetsmarknadscenter är lokaliserat på Campus Roslagen, där även Resurspoolen finns.

Vi coachar och stöttar både deltagare och arbetsgivare

Arbetsmarknadsgruppen arbetar huvudsakligen med coaching av deltagare som behöver komma ut i aktivitet, bryta isolation och närma sig arbetsmarknaden. Gruppen arbetar både individuellt och i grupp beroende på målgrupp och behov. Varje deltagare som ska praktisera på ett företag eller en kommunal verksamhet har en kontaktperson som finns tillhands för frågor och kan stötta i praktiken. Det gäller givetvis även arbetsgivaren som har samma stöd.

Vill du marknadsföra din verksamhet för möjliga medarbetare?

Om ni ställer upp med era tjänster ska vi självklart finnas till hjälp om det behövs. Med goda och nära relationer till lokalt näringsliv kan vi minska utanförskap och utveckla verksamheter. 

Kontakta samordnare Mikaela Brunfelter. Vi är alltid öppna för samarbeten som rör praktik och arbete. 

Introduktion 

Starten för dig som ska deltaga på Arbetsmarknadscenter sker genom att du deltar i en introduktion.

Under introduktionen får du bland annat hjälp med följande:

  • Skriva eller uppdatera CV och personligt brev
  • Tips på hur du effektivt kan presentera dig för arbetsgivarna
  • Genomgång av vanligt förekommande arbetsintervjufrågor
  • Praktik i en av verksamhetens handledarledda arbetsgrupper

Innan du kommer till Arbetsmarknadscenter

Detta kan du göra inledningsvis:

  • Anmäl dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen
  • Kontakta a-kassa
  • Kontakta intressanta arbetsgivare och lämna en spontan intresseanmälan
  • Hör dig för inom ditt egna nätverk om arbete

Så ser vårt stöd till dig ut

Jobbcoachning

Jobbcoachning innebär att du får träffa en arbetsmarknadscoach där insatserna kan ske i enskilda samtal men även i grupp tillsammans med andra deltagare. Ni kommer tillsammans att kartlägga din kompetens, arbetslivserfarenhet, önskemål och framtidsplaner. Du kan även få stöd och vägledning samt möjlighet till praktik. Målet är att ge dig bättre förutsättningar att hitta en lämplig aktivitet och att öka dina möjligheter till egen försörjning.

Praktik

Tillsammans med arbetsmarknadscoach har du möjlighet till att hitta praktik som är lämplig för dig. Platser finns både hos privata och kommunala arbetsgivare samt inom den egna praktiska verksamheten Resurspoolen. Målet är att du som deltar i en praktik ska få hjälp att öka din kompetens, få möjligheter att pröva ny arbetsinriktning eller anpassa dig till och få kunskap om arbetslivet. Saknar du nya referenser kan en plats hos en arbetsgivare vara ett bra steg mot ett nytt arbete.

Resurspoolen

Arbetsmarknadscenter har även en praktisk verksamhet, kallad Resurspoolen. Här ges du en möjlighet till praktik inom den egna verksamheten där du stöttas och vägleds av våra handledare. Resurspoolen utför bland annat uppdrag åt kommunala verksamheter där arbetsinriktningen främst är hantering av kommunens möbelförråd, enklare flytt- och transportuppdrag knutet till möbelförrådet, men även en textilverkstad samt ett snickeri finns i lokalerna.

Kontakt
Kontakt
Senast ändrad: 2023-03-24