Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH)

Om du är svårt sjuk och hellre vill vårdas i hemmet istället för på sjukhus finns avancerad sjukvård i hemmet (ASiH).

Den avancerade sjukvården i hemmet utförs av ett vårdteam som leds av en läkare. Vårdteamet sätts samman utifrån dina behov. Vårdteamet kan bestå av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Vårdteamet stöttar även anhöriga. Du har rätt att välja vårdgivare.

Vem bestämmer om jag kan få avancerad sjukvård i hemmet?

Det är din läkare som bedömer om du kan få avancerad sjukvård i hemmet. Om du till exempel har en allvarlig kronisk sjukdom eller en obotlig sjukdom.

Hur gör jag för att välja vårdgivare av avancerad sjukvård i hemmet?

Din läkare hjälper dig med det praktiska kring ditt val av vårdgivare. Vårdgivarna uppdaterar varje dag sin möjlighet att ta emot nya patienter. Du kan också ta råd och hjälp av närstå­ende när du gör ditt val. Om du inte kan eller vill välja finns det en särskilt turord­ning som avgör vilken vårdgivare du får.

Läs mer om avancerad sjukvård i hemmet på Vårdguiden 1177

Senast ändrad: 2015-03-26