Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Funktionsnedsättning

Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan få stöd och service från kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Vilket stöd kan jag få?

Du ansöker om stöd utifrån dina behov och hur omfattande din funktionsnedsättning är. Du ansöker om stöd hos kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes biståndshandläggare. Här hittar du kontaktuppgifter till biståndshandläggarna.

Följande insatser kan du ansöka om:

Utöver ovanstående insatser finns även annat stöd som kan behövas för att klara vardagen:

Här kan du läsa mer om vilka insatser du kan ansöka om enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Här hittar du information om vilka insatser som riktar sig till dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hur ansöker jag?

Alla behovsprövningar är individuella, det betyder att just dina önskemål och behov är utgångspunkten för vårt arbete. All personal har tystnadsplikt.

Du ansöker via en blankett som du skickar till kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje du kan också kontakta en biståndshandläggare på kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Här hittar du kontaktuppgifter till biståndshandläggarna

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det hos förvaltningsrätten. Du överklagar ett beslut skriftligt. Glöm inte att ange vilket beslut du överklagar, varför du anser att beslutet är orimligt och hur du vill ha beslutet ändrat. Om du behöver kan du få hjälp med överklagan av biståndshandläggarna på biståndsavdelningen.

Överklagan skickar du per post till:

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Box 801
761 28 Norrtälje

Senast ändrad: 2023-08-08