Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är till för dig som på grund av din funktionsnedsättning inte kan resa längre resor med den allmänna kollektivtrafiken. Med riksfärdtjänst kan du resa mellan kommuner i Sverige.

När kan jag få tillstånd att resa med riksfärdtjänst? 

  • Om din resa till följd av ditt funktionshinder inte kan göras till normala kostnader med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare.
  • Om ändamålet med resan är rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.
  • Om resan görs inom Sverige utanför Stockholms län.
  • Om resan görs med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare. I undantagsfall görs resan med ett för ändamålet anpassat fordon eller taxi.
  • Om resan inte betalas av staten, annan kommun, en organisation eller ett företag.
  • Om du som sökande är folkbokförd i Norrtälje kommun.

Du behöver inte ha beslut om vanlig färdtjänst för att ansöka om riksfärdtjänst.

Vad kostar det att åka med riksfärdtjänst?

Du betalar en egenavgift för resan. Resten betalar Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Du har även möjlighet att ta med dig en medresenär. Medresenären betalar lika mycket som du.

Här kan du läsa mer om egenavgiften

Hur ansöker jag om riksfärdtjänst?

Du ansöker genom att skicka in en ansökan till Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje. Ansökan ska vid behov kunna kompletteras med utlåtande
från läkare, sjukgymnast eller arbetsterapeut. 

Här hittar du ansökningsblanketten för riksfärdtjänst

Ansökan skickas till:

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Box 801
761 28 Norrtälje

Viktigt inför resan?

Inför en redan finns det många gånger många frågor och funderingar.

Här hittar du en kom-ihåg-lista inför din resa

Ansökningar för resor med riksfärdtjänst under jul och nyårshelgen behöver inkomma senast den 15 november 2022.

Överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det hos Förvaltningsrätten. Skicka din överklagan inom tre veckor efter att du fått beslutet till kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Kommunalförbundet skickar sen din överklagan vidare till Förvaltningsrätten.

Du överklagar ett beslut skriftligt. Glöm inte att ange vilket beslut du överklagar, varför du anser att beslutet är orimligt och hur du vill ha beslutet ändrat. Överklagan skickar du per post till:

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Box 801
761 28 Norrtälje

Här kan du läsa mer om riksfärdtjänst

Senast ändrad: 2022-10-27