Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Äldreboenden

I Norrtälje kommun finns det två former av boenden som Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje ansvarar för, särskilt boende för äldreboende och korttidsvistelse.

Äldreboende

Äldreboende är till för dig som har ett omfattade behov av stöd och omsorg som inte längre kan tillgodoses i hemmet. Då kan du ansöka om att få bo på ett äldreboende. På boendet finns det personal dygnet runt. De hjälper dig med hygien, medicinering med mera. Äldreboende kallas också särskilt boende.

Vissa äldreboenden har avdelningar med inriktning demenssjukdom. De avdelningarna riktar sig till äldre med demenssjukdom. Där ges stöd och omvårdnad dygnet runt.

När en person beviljats en plats på ett äldreboende (särskilt boende) har kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje skyldighet att tillhandahålla en sådan bostad inom tre månader. Biståndsbeslutet avser plats på äldreboende (särskilt boende) och inte plats på ett visst äldreboende (särskilt boende).

Äldreboenden i Norrtälje kommun

Du som har ett biståndsbeslut om en plats på ett äldreboende (särskilt boende) kan själv välja vilket boende du vill bo på, förutsatt att boende kan tillgodose de specifika behov du har.
Lista: Alla äldreboenden i Norrtälje kommun

Kostnad för äldreboende

Avgiften för särskilt boende består av tre delar: hyra för lägenheten, vård- och omsorgsavgift samt måltider.
Alla omsorgsavgifter

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är ett tillfälligt boende där det finns personal dygnet runt. En tillfällig vistelse på ett korttidsboende riktar sig till dig som har ett tillfälligt behov av vård och omsorg. Ditt behov av vård och omsorg ska vara så omfattande att hemtjänstinsatser inte är tillräckliga utifrån dina behov och du har ett behov av närhet till personal dygnet runt.

Korttidsvistelse beviljas till exempel efter en sjukhusvistelse, vid tillfällig funktionsnedsättning eller avlastning som stöd för anhörig.

Korttidsboenden i Norrtälje kommun

Hallstavik

Kristinagården, avdelning Kristinero
Regi: Tiohundra AB
Läs mer om Kristinero.

Norrtälje

Ängsgården, avdelning Ängsro
Regi: Tiohundra AB
Läs mer om Ängsro

Rimbo

Birgittagården, avdelning Karlsro
Regi: Tiohundra AB
Läs mer om Karlsro

Älmsta

Elmstagården, avdelning Skogsgläntan
Regi: Tiohundra AB
Läs mer om Skogsgläntan

Kostnad för korttidsvistelse på korttidsboende

Avgiften för 2023 för tillfällig vistelse på ett korttidsboende är 199 kronor per dygn (fördelat på omvårdnad 79 kronor och mat 120 kronor). Växelvård innebär att..

Läs mer om hur du ansöker om plats på äldreboende eller korttidsvistelse.

Trygghetsboende

I Norrtälje kommun finns det ett trygghetsboende. Det ligger i Älmsta. Boendet bedrivs som ett kooperativ. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje ansvarar inte för boendet.

För mer information kontakta Förenade Solhem.

Senast ändrad: 2023-09-06