Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Om Norrtäljemodellen

Så skapade Norrtälje kommun och Region Stockholm en unik lösning för sjukvård och omsorg.

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje är en självständig myndighet som ansvarar för att invånarna i Norrtälje kommun får en sammanhållen hälso‐, sjukvård och omsorg, inklusive hälsofrämjande och förebyggande insatser. Förbundets medlemmar är Region Stockholm och Norrtälje kommun.

Kommunalförbundet är ett resultat av den så kallade Tiohundraprojektet, ett projekt som startades 2006, permanentades 2016 och löpande utvecklar nya och gränsöverskridande samverkansformer för invånarens bästa.

Gränser har suddats ut

Begreppet Norrtäljemodellen avser den sammanhållna service invånaren i kommunen får, där de byråkratiska gränserna mellan sjukvård och omsorg suddats ut.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje äger vårdbolaget Tiohundra, som bedriver akutsjukvården vid Norrtälje sjukhus, och är en av flera utförare inom äldreomsorgen och primärvården. De utförare som bedriver verksamhet i kommunen under Norrtäljemodellens gemensamma paraply, anlitas och avtalas genom Kommunalförbundet.

Leds av den politiska direktionen

Kommunalförbundet leds av en direktion bestående av åtta ordinarie ledamöter och åtta ersättare från respektive medlemsfullmäktige, där Region Stockholm utser ordförande och Norrtälje kommun vice ordförande. Förbundsdirektören är underställd direktionen och är Kommunalförbundets högste tjänsteman, och därmed chef för kommunalförbundets personal och organisation. Förbundet äger samtliga aktier i Tiohundra AB, det vårdbolag som bedriver akutsjukvården vid Norrtälje sjukhus, och är en av flera utförare inom äldreomsorgen och primärvården.. 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje styrs efter valet 2022 av den politiska direktionen, under ledning av ordförande Hanna Stymne Bratt (S), vice ordförande Hans Andersson (L) och andre vice ordförande Per Lodenius (C).

 

Senast ändrad: 2023-08-11