Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Grundkurs om mäns våld mot kvinnor

Vill du lära dig mer om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation?

En illustration av en dator.

Grundutbildning

NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid) Länsstyrelsen och Socialstyrelsen, har tillsammans tagit fram en webbkurs med syfte att höja kompetensen kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. I Norrtälje kommun har vi som mål att alla yrkesverksamma ska ha en grundläggande och gemensam kunskapsbas om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. För att nå det målet använder vi oss av webbkurs om våld. 

Utökad kunskap inom området - bli utbildare

Idag har vi utbildare inom HR, polisen, BUP, Roslagsskolan, socialförvaltningen, socialpsykiatrin, Svenska kyrkan, fritidsgårdarna, akutmottagningen Norrtälje sjukhus, Kontakcenter, öppna förskolan och Trygg i Norrtälje kommun. 

Är du intresserad av att få grundläggande kunskap och bli din arbetsplats sakkunnig? Som utbildare kommer du att ingå i ett lokalt nätverk för utbildare och vara med i det fortlöpande kommunövergripande arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

Kursen är 15 timmar och kursstarter sker löpande. Alla är välkomna och ju fler som har kunskap ju mer kan vi förebygga, skydda och upptäcka våld i nära relationer.

Kontakta Marita Bertilsson, avdelningschef marita.bertilsson@norrtalje.se.

Läs även artikel om Norrtäljes arbete på NCK´s hemsida.

Webbkursen är kostnadsfri och riktar sig framför allt till yrkesverksamma som möter våldsutsatta och/eller våldsutövare i sin yrkesroll men är tillgänglig för alla via www.webbkursomvald.se

 

 

 

 

 

 

Till Trygghet och säkerhet
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.