Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Våld och förtryck i olika former

Våld kan förekomma i alla relationer oavsett ålder, kultur, religion, etnicitet och social tillhörighet.

Stenar på en sten.

Olika former av våld och förtryck

Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och handling som uppfattas som obehag, orsakar fysisk smärta eller skadar dig.

Sexuellt våld är när du blir tvingad att delta i eller se på sexuella handlingar mot din vilja.

Psykiskt våld är kränkningar med ord och handlingar som riktar sig mot din person, egendom eller människovärde. Det kan handla om verbala kränkningar, isolering, hot och kontroll av olika slag.

Ekonomiskt förtryck av en närstående ses också som våld. Det kan uttryckas genom ekonomiska hot, begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar eller att tvinga dig att utföra ekonomiska olagligheter.

Hedersrelaterat våld och förtryck är den starka kontroll som utövas mot någon i familjen eller gemenskapen med hänvisning till den skam familjen eller gemenskapen drabbas av om någon bryter mot hederskodexen, som gäller för gruppen. Hedersrelaterat våld och förtryck kan förekomma i alla familjer/släkter oberoende av religion, födelseland och kulturell tillhörighet.

Barn och ungdomar som upplever våld i familjen

Barn och ungdomar kan bevittna eller uppleva att någon som står dem nära använder våld mot någon annan i familjen. Ibland kan de själva utsättas för våld om de går in för att skydda den som är utsatt.

Kontakt
Till Trygghet och säkerhet
Senast ändrad: 2016-08-31
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.