Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nätverk - VINR

Tillsammans ska vi yrkesverksamma samverka i nätverk med tydligt upparbetade arbetssätt kring arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer för att påverka, skapa förändring och förbättring!

Samverkan mot våld i nära relation (VINR)
Ett brett kommunövergripande nätverk för yrkesverksamma som möter personer som utsatts för våld eller utövat våld utifrån ett livsspannsperspektiv. I plattformen ingår barn- och utbildningsförvaltningen, kultur och fritidsförvaltningen, kommunstyrelsekontoret, socialförvaltningen, polisen, Räddningstjänsten, Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, TioHundra AB, Svenska kyrkan, Brottsofferjouren samt Kvinnojouren Snäckan. Sammanlagt ingår 60 personer i nätverket som ses var sjätte vecka.

Nätverk för utbildare
Ett kommunövergripande nätverk för utbildare inom Webbkurs om våld (www.webbkursomvald.se) och Webbkurs heder (www.webbkursheder.se) där vi utbyter erfarenheter och utbildare får handledning i utbildningsuppdraget. I nätverket representeras barn- och utbildningsförvaltningen, kultur och fritidsförvaltningen, kommunstyrelsekontoret, socialförvaltningen, polisen, Räddningstjänsten, Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, TioHundra AB, Svenska kyrkan samt Kvinnojouren Snäckan. Sammanlagt ingår 40 utbildare i nätverket som ses fyra gånger per år.

Styrande dokument
Norrtälje kommuns strategi mot våld i nära relation, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

https://www.norrtalje.se/globalassets/trygg-i-norrtalje-kommun/15f-bilaga-3-strategi-vinr.pdf

 

Handlingsplan för Norrtälje kommuns arbete utifrån CEMR:s deklaration, s.13-

https://www.norrtalje.se/globalassets/kommun-och-politik/tillganglighet-mangfald-och-jamstalldhet/cemrhandlingsplan.pdf

 

Andra länkar om vårt arbete

50 000 har gått webbkurs om våld

Alla kommunanställdas går webbkurs om våld

Utbildarkurs ger ringar på vattnet i Norrtälje

 

 

Till Trygghet och säkerhet
Senast ändrad: 2018-05-30
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.